26-05-2010Regionsrådet bevilgede på sit møde onsdag knap fire mio. kroner til 12 kulturprojekter. Hovedvægten er lagt på Moesgaard Museums og Ringkøbing-Skjern Museums fælles satsning på at levendegøre vikingetiden.

Regionsrådet besluttede den 26. maj at bevilge et tilskud på 2.980.000 kroner til Ringkøbing–Skjern Museum og Moesgård Museum til et fælles udviklingsprojekt om levendegørelse af vikingetiden.
Regionsrådsformand Bent Hansen kalder det fælles projekt et perspektivrigt samarbejde mellem to museer, der allerede nu fungerer som vigtige videncentre og attraktioner.
”Begge museer har adskillige års erfaring med formidling og levendegørelse, og det fælles projekt, der både handler om at kvalificere levendegørelsen og sikre videndeling af erfaringerne, har bred interesse og strategisk betydning for hele museumsområdet”, siger Bent Hansen.

Tilbud til erhvervsturister
Projektet med titlen ”Vikinger på Tværs” skal udvikle museernes formidling, så den bliver i stand til at imødekomme publikums forventninger både nu og i fremtiden.
Dette skal ske blandet andet ved at skabe en stærkere sammenhæng mellem forskning og formidling. Samtidig er det planen i højere grad at udnytte det oplevelsesøkonomiske potentiale, der ligger i vikingetidens kulturarv. Dette skal blandt andet ske ved at udvikle økonomisk bæredygtige tilbud til regionens erhvervsliv og til erhvervsturister.

De konkrete projektmål er:
• At opkvalificere formidlere og forskere ved de to museer
• At etablere et regionalt, nationalt og internationalt netværk om levendegørelse som formidlingsform
• At etablere et permanent ”vikingeakademi” - et forum for forskningsbaseret levendegørelse.
• At arrangere åbne netværksseminarer, der også henvender sig til regionens erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og øvrige museumsverden.

De fælles projektopgaver løses i tilknytning til to formidlingsprojekter:

Moesgård Museum: Storfyrstens Landsby
Moesgård Museums nye udstillingsbygning forventes færdig i 2013. I denne forbindelse planlægges en rekonstruktion af en landsby fra vikingetiden. Den vil indgå som en integreret del af museets vikingeudstilling, således at gæsterne både kan de originale genstande i selve museet og opleve vikingetiden på egen krop i den levendegjorte landsby.
Det er en særlig pointe, at gæsterne skal være med, når ny viden skabes i landsbyens eksperimenterede miljø, og deltage i den videnskabelige proces som en del af oplevelsen.
Kontakt:
Moesgård Museum
Museumsdirektør Jan Skamby Madsen, 8942 4505
Afdelingsleder Martin Brandt Djupdræt, 8942 4539, mobil 2330 2243
Museumsinspektør Jeanette Varberg, 8942 4522 mobil 2778 2856

Ringkøbing-Skjern Museum: Til havs, til højbords og i kirke i Vikingetiden
Bork Vikingehavn består i dag af en række rekonstruerede bygninger, et havneanlæg, vikingeskibe, voldanlæg samt biograf, butik og udstillingsbygninger. Formidlingen her har fra starten i år 2000 været baseret på levendegørelse, og museet ønsker nu at give formidlingen et kvalitetsløft ved i særlig grad at satse på tre temaer:
• Til højbords i Vikingetiden
• Til havs i Vikingetiden
• Kult og Kirke – fra hedenskab til kristendom
Kontakt:
Ringkøbing-Skjern Museum
Museumsdirektør Kim Clausen, 9736 2343, mobil 2288 3802
Museumsinspektør, souchef Peter Carstensen, 9743 2343, mobil 4059 0501

Tilskuddet til Vikinger på Tværs er bevilget af regionens kulturudviklingsmidler. Disse sigter netop mod større udviklingsprojekter, som er med til at styrke samarbejde mellem regionens kulturinstitutioner.Begge fotos er til fri brug i forbindelse med presseomtale af projekterne. Få dem i høj opløsning ved at klikke på dem.

Andre projekter:
Regionsrådet bevilgede samtidig fra den såkaldte kulturpulje 985.000 kroner til 11 øvrige projekter. 76 projekter fik afslag i denne omgang.

1.
Rundt i Reservatet 2010 er et projekt om samtidskunst, der forbinder det globale og det lokale. Projektet er delt i to:
1) Billedkunstnere og musikere fra Danmark, Frankrig og Canada bor i Harboøre og skaber værker med udgangspunkt i mødet med det fysiske rum, befolkningen, traditioner og historie.
2) Research med henblik på at finde (mindst 19) interesserede lokaliteter i regionen til brug for fremtidige projekter.
Der bevilges 100.000 kr.

Kontakt:
Karen Havskov Jensen & Klavs Weiss
klavs_weiss@c.dk
Telefon: 9788 4216

2.
Jyske Løver er et formidlingsprojekt om stenkunst i jyske middelalderkirker. Der er tale om et forprojekt, der bl.a. skal munde ud i opførelsen af et besøgscenter i Viborg. Ansøgerne forventer, at stenskulpturerne i de jyske kirker vil kunne optages på UNESCO’s verdensarvsliste.
Der bevilges 200.000 kr.

Kontakt:
Biskop Karsten Nissen, Viborg
kn@km.dk
Telefon: 8662 0582

3.
Kunst og teknologi møde i unikt samarbejde er et projekt, der bringer kunstnere og billedkunstnere sammen om udnyttelse af nye fremstillingsteknologier. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Alexandra-Instituttet, Det kongelige Danske Kunstakademi og Kulturregion Østjysk Vækstbånd.
Der er bevilget 150.000 kr.

Kontakt:
Teknologisk Institut, Center for Produktudvikling, Århus
Søren Skov Bording
Telefon: 7220 1716
ssb@teknologisk.dk

4.
The Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2010 har til formål at styrke interessen for den akustiske guitar. Festivalen præsenterer både danske og udenlandske musikere, og der vil i forbindelse med festivalen blive workshops for deltagerne. Festivalen finder sted på Skarrildhus juli-august 2010.
Der er bevilget 25.000 kr.

Kontakt:
Lars Vedsø, Thorsø
Telefon: 97 20 88 28 / 21 80 64 88
info@s-e-s.dk

5.
Patriarkerne er en udstilling på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Udstillingen skal siden vises i Wittenberg i Tyskland og vil være første skridt i realiseringen af et internationalt netværk blandt museer, der har religiøs kunst som arbejdsområde.
Der blev bevilget 65.000 kr.

Kontakt:
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Gerd Rathje

6.
Foreningen af Lokalhistoriske Arkiver i Østjylland etablerer en hjemmeside for at sikre hurtig og effektiv kommunikation mellem foreningens medlemmer.
Der er bevilget 15.000 kr.

Kontakt:
Lokalarkiver i Østjylland, Åbyhøj
Niels Løgager Nielsen
Telefon: 8615 3688 – 2024 5180
nielslog@yahoo.dk

7.
Herregårdens kultur- og naturlandskab er et samarbejde mellem Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og Odder museum. Projektet handler om at formidle landskabet omkring danske herregårde.
Der er bevilget 75.000 kr.

Kontakt:
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Auning
Peter Hesselberg
ph@gammelestrup.dk
Telefon: 86 48 30 01

Odder Museum
Anna Wowk Vestergaard
awv@oddermuseum.dk
Telefon: 86 54 01 75

8.
Kend din kropspolitik er en udstilling på Steno Museet i Århus. Udstillingen handler om unges kropskultur. Der er tale om en dialogbaseret, der henvender sig til de 11-12 årige.
Der blev bevilget 100.000 kr.

Kontakt:
Steno Museet, Århus
Morten A. Skydsgaard
skyd@dadlnet.dk
Telefon: 8942 3991

9.
Unge Spiller Klassisk er en landsdækkende musikkonkurrence for unge med konkurrencer i alle regioner. Regionens musikskoler står for arrangementets regionale del.
Der blev bevilget 80.000 kr.

Kontakt:
Musikskolerne i Region Midtjylland
Lars-Ole Vestergaard
Århus Musikskole
Love@aarhus.dk
Telefon: 8940 9923

10.
Make your Move er en koreografikonkurrence for unge. Konkurrencen er for alle stilarter og skal medvirke til at skabe en større kontaktflade og netværk for unge dansetalenter.
Der blev bevilget 75.000 kr.

Kontakt:
Nønne Mai Svalholm, Århus
info@svalholm.dk
Telefon: 25171667

11.
Familieoperaen Hans og Grethe er et samarbejdsprojekt mellem en række kulturinstitutioner i Holstebro, Struer, Herning og Ikast-Brande kommune. Projektet retter sig primært mod amatører, men inddrager også i høj grad professionelle.
Der blev bevilget 100.000 kr.

Kontakt:
Orkester MidtVest, Højbjerg
Jeppe Uggerhøj
Telefon: 26 80 85 96


Flere oplysninger:

Erik Bach Andersen
udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5138
erik.andersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne