30-05-2010I et partnerskab med svenske og norske deltagere søsætter Region Midtjylland nu ”Skandinavisk Kompetence-udviklingsnetværk”. Det EU-støttede projekt skal forbedre såvel samarbejdet mellem efteruddannelsens aktører som samspillet mellem dem og virksomhederne.


Bag projektet står 24 partnere fra Danmark, Norge og Sverige. Dette partnerskab skal udveksle erfaringer om efter- og videre-uddannelse og dermed skabe et grundlag for at udvikle fælles strategier, metoder og aktiviteter.
Disse skal senere implementeres på efteruddannelsesinstitutioner i regionen omkring Kattegat og Skagerrak.
”Projektet understøtter udviklingen i Region Midtjylland ved at fokusere på udfordringer på efteruddannelsesområdet, som vi har tilfælles med vores partnere i Norge og Sverige” siger Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland.
”Gennem et dansk-svensk-norsk samarbejde kan vi bruge hinandens erfaringer i en periode, hvor netop en fleksibel og kompetent arbejdsstyrke er afgørende for at sikre konkurrenceevnen.”

Nye muligheder
Det nye skandinaviske projekt støttes af EU programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak og blev i sidste uge godkendt af styrekomitéen for Kattegat/Skagerrak.
”Partnerskaber skaber nye muligheder, som den enkelte aldrig ville kunne skabe alene” siger Bent Hansen.
”I Region Midtjylland vil det desuden styrke samarbejdet i de tre midtjyske VEU centre og i tovholderinstitutionerne. Det er et meget spændende projekt, som ligger i umiddelbar forlængelse af vores regionale projekter”.

Analyse
En af aktiviteterne i ”Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk” er en regional analyse, som kan pege på de færdigheder og kvalifikationer, som midtjyske arbejdstagere skal have for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Analysen skal være et pejlingsredskab for regionens uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører.
”Dermed tager arbejdet med kompetenceudvikling af arbejdsstyrken afsæt i den bedst mulige viden om kompetencebehovene på fremtidens arbejdsmarked. Jeg håber, at det kan sikre flere midtjyske borgere og virksomheder adgang til netop de kompetencer, som de har brug for”, siger Bent Hansen.


Fakta om projektet:
Budget: 13 992 952 EUR
Bevilget beløb: 6 848 283 EUR
Projektforløb: 3 år

Fakta om Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk
Projektpartnere:
Region Midtjylland – Lead Partner
Arendal kommune (N) – projektejer
Nätverk Westum (S) - koordinerende partner
Øvrige partnere:
Silkeborg Handelsskole, Uddannelsescenter Holstebro, VIA University College, Handelsskolen Minerva, Mercantec, Aarhus Tech, Nasjonalt senter for Etter- og Videreutdanning AS, Laholms kommun – Lärcentrum, Meritea AB, Campus Varberg, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Halmstad kommun, Campus Lidköping - Lidköpings kommun, Campus Alingsås - Alingsås kommun, Orust kommun, Trollhättans kommun, Högskolecentrum Bohuslän - Uddevalla kommun, Strömstad kommun, Lysekil-Sotenäs kommunYderligere oplysninger:

Stefan Knudsen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Mobil: 2117 4187
stefan.knudsen@ru.rm.dk