12-05-2010

Penge fra den statslige Vækstfonden gør lykke der, hvor de havner. Men fordelingen er helt skæv, når 80 procent af pengene går til Hovedstadsområdet, påpeger Vækstforum for Region Midtjylland. Løsningen er et tæt samarbejde mellem Vækstfonden og regionerne.

Vækstfonden skaber succeser, når den investerer i virksomheder, som på trods af et stort erhvervsmæssigt potentiale har svært ved at tiltrække private investorer.
Det viser en evaluering af Vækstfonden, som konsulentvirksomheden Ernst & Young har udarbejdet.
Den viser desuden, at Vækstfonden med sine direkte investeringer har sikret kapital til virksomhederne i de tidlige stadier, hvor det kan være svært for dem at opnå finansiering.
Derimod er den regionale fordeling af fondens investeringer helt skæv – kun 4 procent af pengene finder vej til virksomheder i Region Midtjylland, mens 80 procent når Region Hovedstaden.
Det påpeger Vækstforum for Region Midtjylland, som på sit møde onsdag drøftede evalueringen af Vækstfonden.

Århus som udkantsområde
”Vi undrer os over, at Ernst & Young ikke har fundet anledning til at undersøge dette forhold yderligere - ja, at man tilsyneladende ikke engang finder det problematisk”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland.
”Med Ernst & Youngs konklusion om, at særlig Region Hovedstaden samler mange innovative virksomheder og derfor naturligt tiltrækker mange investeringer, bliver selv Århus i denne forståelse reduceret til et ”udkantsområde”. Den opfattelse deler vi ikke i Region Midtjylland”, siger Bent Hansen.
Vækstforum vil derfor som minimum anbefale, at den skæve geografiske fordeling undersøges nærmere, og kræver en langt stærkere sammenhæng mellem Vækstfonden og det regionale erhvervsfremmesystem for at rette op på skævhederne.
” Løsningen ligger lige for og fremgår også af evalueringsrapporten – omend kun antydningsvist.: Vækstfondens aktiviteter bør sammentænkes med de regionale rådgivningsprogrammer til vækstvirksomheder, de såkaldte Acceleratorprogrammer”, siger Bent Hansen.

Afdeling i Vestdanmark
At skabe et velfungerende marked for kapital handler ikke blot om at sikre tilstrækkelig kapital, men også om at styrke kompetencerne i og omkring virksomhederne. De regionale rådgivningsprogrammer har til formål at skabe gode rammer og vilkår for virksomhedernes innovation og vækst.
”Vækstforum anbefaler derfor, at Vækstfonden etablerer et samarbejde med regionerne, så vi i fællesskab kan få etableret sammenhæng i den danske iværksætterinfrastruktur – og ikke mindst balance i tiltagene”, siger Bent Hansen.
I den forbindelse finder Vækstforum det nødvendigt, at der etableres en afdeling af Vækstfonden i Vestdanmark.
”I Region Midtjylland har vi meget positive erfaringer i samarbejdet med Udenrigsministeriet, der har placeret en medarbejder i Væksthuset. Dette sikrer, at budskaberne bliver fulgt til dørs og koordineret med, hvad der i øvrigt findes af tilbud til virksomhederne”, siger Bent Hansen.


Fakta om Vækstfonden:
Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end 4.000 danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 7,7 mia. kr.
Læs mere på http://www.vaekstfonden.dk/Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk 
  Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk