Der er sund fornuft i at lade administrative medarbejdere lette sundhedspersonalets arbejde. Samtidig bidrager administration til fx billigere indkøb og mere effektive arbejdsgange.
Der er sund fornuft i at lade administrative medarbejdere lette sundhedspersonalets arbejde. Samtidig bidrager administration til fx billigere indkøb og mere effektive arbejdsgange.

Finansministeriet har netop udsendt en budgetredegørelse for 2010. Her hedder det, at der i Region Midtjylland er sket en stigning i antallet af administrative stillinger på 19,4 pct. i perioden oktober 2007 – oktober 2009. I tallet indgår akademisk personale som fx kemikere, biologer og hospitalsfysikere, som ikke kan betegnes som administrative.

Trækker man dem fra, viser det sig, at stigningen i Region Midtjylland ligger på 17,4 pct. Bag procenttallet gemmer sig 325 ekstra fuldtidsstillinger, som bl.a. arbejder med fælles servicefunktioner inden for indkøb og IT. Den største vækst er sket på hospitalerne for at lette læger og sygeplejersker for administrative opgaver, men også for at sikre bedre økonomistyring, bakke op omkring indførelsen af den danske kvalitetsmodel og tilrettelægge mere sammenhængende patientforløb.

Derimod er der ikke er sket en vækst i den fælles administration i regionen. Her ses tværtimod en stigning i produktiviteten på 18 pct., da færre stabsmedarbejdere servicerer et større frontpersonale.

- Man skal altid have et vågent øje rettet mod vækst i administrative udgifter. Men hver gang en læge kan spare 2 timers administrativt arbejde ved at få hjælp fra en kontoruddannet, frigør vi mere tid til sundhed. Brugt på den rigtige måde er administration sund fornuft, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Region Midtjylland har i vedlagte notat redegjort for, hvilke opgaver der bliver løst via de 325 nye administrative stillinger.

Fakta

Flere oplysninger 
  • Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 4031 3707