14-06-2010

Region Midtjylland støtter udviklingsprojekt, der slår to fluer med et smæk. Projektet går ud på at trylle nogle af de mange ledige civilingeniører om til gymnasielærere i matematik.

Regionsrådet for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 16. juni 2010 at bevilge knap 900.000 kroner til et udviklingsprojekt, der skal omkvalificere ledige civilingeniører til gymnasielærere i matematik.
Og det så hurtigt, at de allerede efter sommerferien 2010 bliver klar til at undervise på gymnasierne, hvor der er akut lærermangel, når det gælder naturvidenskabelige fag.
En undersøgelse, som gymnasieskolerne i Region Midtjylland har gennemført, viser, at der i august 2010 vil være behov for at ansætte 82 lærere i de naturvidenskabelige fag, heraf cirka 30 i matematik.
Et stort antal i betragtning af, at Aarhus Universitet i gennemsnit uddanner 11 om året.
Samtidig stiger ledigheden blandt civilingeniørerne i regionen.

Uddannelse og job samtidig
Efter et superintensivt brush-up kursus i matematik skal civilingeniørerne over en periode på to år uddannes på Aarhus Universitet, samtidig med at de arbejder på et gymnasium i regionen.
30 er gået i gang med brush-up kurset, og allerede nu er 22 af dem ansat i et-årige stillinger med løntilskud på gymnasier i regionen. Sideløbende hermed gennemfører de supplerende uddannelse i matematik i det næste år ved Aarhus Universitet med henblik på en fast stilling.
I det følgende år fortsætter de suppleringen af deres matematikuddannelse på universitetet.

Flere elever - gamle lærere
Den akutte mangel på gymnasielærere skal ses i lyset af, af der er stigende søgning til gymnasierne, at universiteterne ikke kan uddanne et tilstrækkeligt antal nye kandidater i de naturvidenskabelige fag og at der i de kommende år vil være en del naturlig aldersbetinget afgang blandt gymnasielærere.

Ny model
Det er rektorerne på de midtjyske gymnasier, der i samarbejde med Gymnasieskolernes Rektorforening, Ingeniørernes A-kasse og Matematisk Institut ved Aarhus Universitet har taget initiativ til projektet for at sikre kvalitet i gymnasieuddannelserne i hele regionen.
Det er desuden hensigten at udvikle, afprøve, evaluere og videreformidle en model for omkvalificering af naturvidenskabelige kandidater til gymnasielærere.
Modellen, som Undervisningsministeriet følger med interesse, skal efterfølgende kunne anvendes inden for andre fag end matematik og i andre regioner. Således skal den medvirke til at styrke mobiliteten mellem fag og jobs og dermed bidrage til at løse strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet.

Flere oplysninger:

Bodil Primsø, kontorchef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5076
Mobil: 2146 3978
bodil.primsoe@ru.rm.dk

Hans Vangsgaard, rektor
Holstebro Gymnasium og HF
Telefon: 9741 4222

Karsten Vind, projektleder
Pluss Leadership A/S
Telefon: 4042 2006

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne