02-07-2010

En håndfuld nye borgercentre, der skal behandle hele landets sager om folkepension, boligstøtte med mere, skal placeres i yderkommunerne og ikke i de store byer. Det mener Region Midtjylland, som sammen med andre regioner og yderkommuner vil henvende sig til Regeringen.

Det gælder 1.500 arbejdspladser, og de kan nøjagtig lige så godt placeres i yderkommunerne som i de store byer.
Det bliver essensen af den henvendelse, som vil blive rettet til Regeringen.
Omdrejningspunktet er de 3-5 nye sagsbehandlingscentre, som ifølge Regeringens og KLs aftale skal etableres rundt omkring i landet.
Fra 2012 skal disse centre håndtere danskernes sager om folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge og til dels børnebidrag og førtidspension.
”De centre skal selvfølgelig placeres i yderkommunerne, hvor der er brug for arbejdspladserne”, siger formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen. Han har netop tilsluttet sig et initiativ fra Svendborg Kommune om en fælles henvendelse til Regeringen for at sikre, at de nye centre ikke ”bare” kommer til at ligge i de større byer.

Ingen borgerkontakt
”Centrene kan sagtens ligge i yderkommunerne. Der er tale om såkaldte objektive sagsbehandlingssteder, hvor ideen jo netop er at behandle sagerne, uden at borgerne behøver at møde op”, siger Bent Hansen.
”Det vil være fint i tråd med regeringens løfte om at sikre et Danmark i balance”, mener Bent Hansen.

Holstebro er et bud
I Region Midtjylland er opfordringen til at støtte den fælles henvendelse sendt ud til kommunerne Lemvig, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive og Struer, fordi de i henhold til en af definitionerne i Regeringens regionalpolitiske redegørelse er udkantskommuner.
Bent Hansen finder imidlertid den definition for snæver og vil gerne udvide begrebet, så flere kommuner får chancen for at få et af de nye centre.
”Eksempelvis vil det i Region Midtjylland være en styrke for det Nordvestjyske område med en placering i Holstebro”, siger Bent Hansen.


Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne