11-06-2010Virksomheder, der har fået rådgivning via regionens VÆKSTmidt-program, klarer sig væsentlig bedre end andre - især på eksport og værditilvækst. Det viser en undersøgelse blandt 146 små og mellemstore midtjyske virksomheder.


Der er store fordele at hente, når virksomhederne benytter sig af de specialiserede rådgivningsforløb, som Region Midtjylland tilbyder igennem Væksthus Midtjylland.
En undersøgelse udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland afslører store forskelle mellem de virksomheder, der har fået rådgivning, og en kontrolgruppe.
Samlet set er virksomhedernes præstationer - med eller uden rådgivning - mærket af finanskrisen. Men forskellene er tydelige:

• knap halvdelen af de rådgivne virksomheder har opnået en positiv værditilvækst på mere end 10 procent - i kontrolgruppen er det 27 procent
• knap 40 procent har oplevet en positiv beskæftigelsesudvikling - i kontrolgruppen er tallet 13 procent
• hver tredje virksomhed har øget omsætningen med mere end 10 procent - i kontrolgruppen er det halvt så mange
• hver fjerde virksomhed har øget eksporten med over 10 procent - det gælder kun knap hver tiende af kontrolvirksomhederne
• Trods krisen har to trediedele af de rådgivne virksomheder oplevet vækst på 10 procent eller mere på mindst en af kategorierne eksport, omsætning eller værditilvækst og/eller en positiv beskæftigelsesudvikling

Fortsat satsning
”Undersøgelsen efterlader ingen tvivl om, at indsatsen virker, og at Vækstforum fortsat skal satse på specialiseret rådgivning til de vækstorienterede små og mellemstore virksomheder”, siger Bent Hansen, formand for regionsrådet og Vækstforum.
Selve VÆKSTmidt-programmet var treårigt og blev afsluttet med udgangen af 2009. Det afløses imidlertid af et nyt, der har navnet VÆKSTmidt Accelerator.

To nye i marketing
Virksomheden Nordisk Company A/S er et eksempel på en virksomhed, som har fået stort udbytte af deltagelse i rådgivningsforløbet ”Udviklingskompasset”, et produkt under VÆKSTmidt.
”Væksthus Midtjylland hjalp med at kortlægge vores vækstpotentiale og bevilgede midler til gennemførelse af et strategiprojekt sammen med en ekstern konsulent”, fortæller direktør Erik Møller. Det konkrete resultat er, at der i dag sidder to ekstra ansatte i en ny marketingafdeling hos Nordisk Company.Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Regionsrådet
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Niels Dahl Christensen, specialkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5274
niels.dahl@ru.rm.dk

Fakta om undersøgelsen
”Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 - 16. november 2009”, 27. maj 2010 er udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland.
Læs hele undersøgelsen

Fakta om VÆKSTmidt
VÆKSTmidt var et virksomhedsudviklingsprogram målrettet små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Programmet fungerede i tre år og udløb ved udgangen af 2009. Gennem programmet fik knap 300 virksomheder i Region Midtjylland mulighed for tilskud til køb af specialiseret rådgivning. Programmet afløses af VÆKSTmidt accelerator. Væksthus Midtjylland har været og er den centrale operatør på programmerne.
Læs mere på http://www.startvaekst.dk/vhmidtjylland.dk