01-06-2010Ved fælles hjælp har Struer kommune og Region Midtjylland sørget for, at en forurenet grund er blevet renset for både bly og gamle bilvrag, så den ikke længere skæmmer i landsbybilledet.


En regelmæssig og god dialog mellem miljøkontorerne hos Region Midtjylland og Struer Kommune har i Fousing medført en renere natur samt bidraget til et samfund i udvikling.
I 2008 kontaktede Struer Kommune regionens afdeling for jord og råstoffer for at høre, om det var muligt at få ryddet en grund for blyforurening.
Grundejeren havde svært at sælge huset på grund af forureningen, og huset var i forfald, fordi det ikke var muligt at låne penge til restaurering.
Det satte gang i en ond spiral for lokalsamfundet. I stedet for at blive vedligeholdt blev grunden genstand for oplag af gamle biler, hvilket ikke var med til at fremme landsbyidyllen.
Snart fremstod bymidten i landsbyen som en spøgelsesby, som ingen ønskede at flytte til.
I denne sag vurderede Region Midtjylland, at en oprydning ville medføre flere positive ting på en gang:
Et bedre miljø, en billigere oprensning for regionen på grund af samarbejdet med kommunen og den lokale borgerforening, en glad grundejer, der nu fik bedre chancer for at sælge, samt en forbedret mulighed for landsbyudvikling.

Renset og ryddet
”Den type samarbejdsprojekter vil vi meget gerne deltage i”, siger miljømedarbejder Per Novrup fra Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Vi kan naturligvis ikke fjerne en forurening, alene fordi en ejendom ikke kan sælges. Men hvis en række faktorer er på plads, og projektet harmonerer med vores planer for afværgeprojekter, så er vi altid klar til en god løsning for alle parter”, siger Per Novrup.
I dag - to år efter starten på projektet, er grunden både renset og ryddet - og solgt videre.
Dermed er der åbnet for, at området i Fousing bymidte igen kan begynde at nærme sig landsbyidyl med udvikling i stedet for afvikling.


Billedtekster: Før var grunden forurenet og hjemsted for bilvrag og lignende - i dag fremstår den oprenset, ryddet og med grøn plæne. Foto: Per Novrup, Region Midtjylland. Begge fotos er til fri brug - få dem i høj opløsning ved at klikke på dem.


Flere oplysninger:

Per Novrup, miljømedarbejder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5253
Mobil: 2967 0363

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne