17-06-2010De midtjyske erhvervsledere ser lysere på fremtiden, end de har gjort længe. Kun seks ud af 100 tror på færre ansatte i det kommende år, viser Region Midtjyllands undersøgelse.


Der er ikke længere så mange sorte skyer på himlen, når man spørger de midtjyske virksomheds-ledere. Kun seks procent af dem tror, at de om et år vil have færre ansatte i deres virksomheder, mens 87 procent siger flere eller ligeså mange som i dag.
Samtidig venter kun hver fjerde faldende omsætning i det kommende kvartal, mens 38 procent regner med en stigning.
Det viser Region Midtjyllands undersøgelse, der omfatter 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i regionen.

Videnservice topper
Troen på stigende omsætning gælder både blandt de små og mellemstore virksomheder, men nogle brancher er mere optimistiske end andre.
Især b2b-virksomheder, altså dem, der leverer til andre virksomheder, synes at se lyst på fremtiden - 46 procent af dem tror på stigende omsætning.
Mest forventningsfulde er virksomhederne inden for videnservice (banker, advokater, reklamebureauer, rådgivende ingeniører mv.). Her tror hele 53 procent på stigende omsætning i de kommende tre måneder.
I bunden ligger virksomhederne inden for byggeri og anlæg. Kun 23 procent af dem har lignende forventninger.

Færre fyresedler
I det forløbne halve år har hver tredje virksomhed været nødt til at afskedige medarbejdere ”på grund af den økonomiske situation i Danmark”.
I en tilsvarende undersøgelse i februar-marts 2010 var det halvdelen, der havde afskediget med denne begrundelse.

Sådan ramte krisen
Virksomhederne har været meget forskelligt påvirket af den økonomiske krise, viser undersøgelsen. En opgørelse af udvalgte krisetegn såsom ringere adgang til at låne penge, udskudte investeringer, aflyste ordrer og afskedigelser, giver især udslag hos industrien, bygge- og anlæg, automobilbranchen samt transportbranchen.
• Automobilbranchen har især mærket ringere adgang til finansiering og har udskudt investeringer samt afskediget medarbejdere
• Industrivirksomhederne har især afskediget medarbejdere, mens virksomhederne på de øvrige parametre ligger nærmere regionsgennemsnittet
• Bygge– og anlægsbranchen har især været udsat for afbestillinger og har afskediget medarbejdere
• Transportbranchen har i særlig grad været udsat for afbestillinger og har udskudt investeringer

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag 

Billedtekst: 87 procent af de adspurgte virksomheder tror på uændret eller stigende antal medarbejdere, når de kikker et år frem.
(Kilde: Det midtjyske vækstlag/Region Midtjylland)
Grafikken er til fri brug. Få den i høj opløsning ved at klikke på den.


Flere oplysninger:

Søren Tranberg, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5089
soeren.tranberg@ru.rm.dk