09-07-2010

Krisen er gået hårdt ud over dem uden uddannelse, og de kommer også til at stå allerbagest i køen, når virksomhederne begynder at ansætte igen. Det viser Region Midtjyllands undersøgelse blandt 500 små og mellemstore virksomheder.

Det bliver stadig sværere at få et job uden at have nogen form for uddannelse. De midtjyske virksomheder har i løbet af 2008 og 2009 især skåret ned på de ufaglærte uden særlige kvalifikationer, og de forventer, at denne tendens fortsætter i det kommende år. Samlet set vil antallet af stillinger for denne gruppe falde med 15 procent fra 2008 til 2011.
Det betyder, at andelen af disse ufaglærte i forhold til andre typer medarbejdere falder ude på arbejdspladserne. Således ventes hvert 11. job i 2011 at være besat med en ufaglært uden særlige kvalifikationer, mens det i 2008 var hver tiende.

Den store taber
Det viser en undersøgelse, som Teknologisk Institut har foretaget for Region Midtjylland. 500 små og mellemstore virksomheder er blevet spurgt, og de bekræfter samstemmende, at gruppen af ufaglærte uden særlige kvalifikationer er den store taber i jobkapløbet.
Tidligere har Fagforbundet 3F vurderet, at der fra 2009 til 2011 forsvinder 122.000 ufaglærte stillinger fra landet permanent.
I den midtjyske region forventer virksomhederne i det kommende år at have samme antal eller en anelse flere medarbejdere, end de har i dag.
Men det er ikke dem helt uden uddannelse og erfaring, som kan forvente åbne døre – efterspørgslen efter dem vil falde med en procent i det kommende år.

Nedtur i industri og byggeri
I industrien samt bygge- og anlægsbranchen, hvor cirka hver fjerde af de ufaglærte uden særlige kvalifikationer arbejder i dag, går det særlig stærkt. Efterspørgslen efter dem vil nemlig falde med henholdsvis 5 og 3 procent i det kommende år.
Set over en længere periode er tendensen den samme for de ufaglærte med særlige kvalifikationer. Det vil sige ufaglærte, der har erfaringer fra tidligere job, intern uddannelse eller kvalifikationer fra målrettede kurser på arbejdsmarkedsuddannelserne.
Denne gruppe udgjorde for to år siden 19 procent af de beskæftigede i de midtjyske virksomheder og ventes om et år at udgøre 18 procent.

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag

Flere oplysninger:

Merete Giehm-Reese, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5281
giehm.reese@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne