18-08-2010Stor enighed om indsatsområderne ved turismeseminar: Vejen til øget vækst går gennem færre, men mere målrettede satsninger.

Region Midtjylland og Midtjysk Turisme holdt den 12. august et seminar med overskriften: ”Vækstpotentiale på 1,5 milliarder”. Formålet med seminaret var at bane vejen for udviklingen og realiseringen af en langsigtet vækstplan for turismen i regionen.
Seminaret tog udgangspunkt i en større undersøgelse af turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland. Den peger på en række indsatsområder, der kan bidrage til at skabe fornyet vækst i regionens turisme:
• En videreudvikling af få, men stærke feriesteder.
• Et stærkt partnerskab om erhvervsturismen.
• Et styrket mersalg til gæster.
• En regional PR-enhed, som skal bidrage til at løfte regionens synlighed.
Deltagerne var cirka 70 aktører med interesse i regionens turismeudvikling, og blandt oplægsholderne var regionrådsformand Bent Hansen, bestyrelsesformand for Midtjysk Turisme Ove Nørholm og Erik Sejersen, afdelingschef ved Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Turismens konkurrencevilkår er under hårdt pres, og samtidig er vores nærmarkeder foran på point, når det kommer til turismeudvikling. Region Midtjylland vil med en fokuseret vækstplan overvåge udviklingen og medvirke til at sætte fokus på rammevilkårene for regionens turismeaktører”, siger Erik Sejersen.

Direktør for Midtjysk Turisme Frans Bjørn-Thygesen tilføjer:
”Med investeringen og den fokuserede indsats på turismen i Region Midtjylland kan vi forvente at realisere en vækst i øget årlig omsæt¬ning i 2015 på 1,5 milliarder kroner. Undersøgelsen, som danner ramme for seminaret, peger på nogle af regionens særligt potentielle styrkepositioner og markerer et holdningsskifte i tilgangen til turismeindsatserne. Skal den negative udvikling vendes til vækst, bør der satses på en mere professionel turisme – frem for turisme i alting. Dette betyder, at ikke alle typer produkter har lige stort potentiale for at skabe vækst, men Midtjysk Turisme vil indgå i samarbejde der, hvor der er lokal vilje til udvikling”.

Yderligere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
erik.sejersen@ru.rm.dk

Frans Bjørn-Thygesen, direktør
Midtjysk Turisme
Telefon: 8921 2281
fbt@midtjyskturisme.com

Fakta om analysen:
Ambitionen om at videreudvikle de midtjyske feriesteder udspringer af en stærk konkurrence i både ind- og udland. Kvaliteten halter bagefter konkurrenterne, og der er behov for et markant skifte mod større, mere handlekraftige destinationer, som kan gå forrest i udviklingen. Under denne kategori vil indsatsen især fokusere på de i forvejen stærke kystdestinationer i både øst og vest.
Skal turismen igen blive et væksterhverv, kræver det, at der satses på de målgrupper og indsatsområder, der giver den største værditilvækst, og her er erhvervsturismen helt central. Ud over at lægge en meget større omsætning end ferieturister bidrager internationale møde- og konferencedeltagere med noget, der er endnu vigtigere – netværkskapital til danske forskningsmiljøer og virksomheder, hvilket er centralt for udviklingen af de midtjyske virksomheder og forskningsmiljøer.
Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug i regionen ligger væsentligt under landsgennemsnittet, og samtidig er regionens gæster meget lidt udflugtssøgende. Derigennem opstår behovet for et styrket mersalg til gæsterne. Dette skal især ske gennem sammenkædninger af produkter og oplevelser i regionen, men også på tværs af regionsgrænser.
En af analysens konkrete anbefalinger er at oprette en regional PR-enhed. Den skal medvirke til at igangsætte initiativer af PR-mæssig karakter, der understøtter aktiviteter og indsatser under de enkelte kerneområder i regionen og bidrager til synlighed og international profilering.