18-08-2010

Region Midtjylland og en række yderkommuner går nu sammen for at udtænke, hvordan man bedst skaber erhvervsudvikling i områderne langt væk fra storbyerne.

Hvor er det lige, man skal sætte ind, hvis man vil have mest erhvervsudvikling for pengene i yderområderne? Det spørgsmål vil Region Midtjylland og regionens seks yderkommuner skabe klarhed over.
Målet er at kortlægge udviklingspotentialerne og prioritere de mest attraktive erhvervsprojekter. Samtidig skal yderområderne blive bedre til at tiltrække og anvende de udviklingsmidler, der findes i de offentlige kasser, specielt EU-midler.
Her tænkes først og fremmest på pengene i regeringens aftale om Grøn Vækst, men der findes adskillige andre - eksempelvis ”Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter i særligt vanskeligt stillede kommuner” eller ”Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund - begge under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hver tredje krone til Midtjylland
Det er ambitionen, at de midtjyske yderkommuner (Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive, Norddjurs og Samsø) kan tiltrække en tredjedel af de 120 mio. kroner, som Grøn Vækst-aftalens del for kommunal-regionale indsatser rummer årligt over de næste fire år.
Initiativerne, som støttes via Grøn Vækst, skal især være rettet mod fødevarer, turisme eller energi/miljø, men der er også penge til generel erhvervsudvikling i yderkommunerne.

Fælles analyse
For at skabe det bedst mulige afsæt, igangsætter Region Midtjylland og de seks yderkommuner I løbet af efteråret en analyse, der skal afdække de erhvervsmæssige potentialer.
Analysen skal vise, hvilken type af initiativer, der kan forventes at give den bedste effekt i de enkelte kommuner.
Sideløbende hermed vil regionen og de enkelte kommuner drøfte, hvordan man kan styrke de ressourcer og kompetencer, som kommunerne har til udvikling, således at initiativerne også kan igangsættes.

Kommunal virkelighed
”Vi opfatter det som en fælles kommunal-regional opgave at finde de bedste lokale potentialer frem og få dem i spil”, siger Erik Sejersen, afdelingsleder i Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Mange af yderkommunerne mangler simpelthen ressourcer til at påvirke erhvervsudviklingen, sådan som de gerne vil. Uanset at de måske står med verdens bedste projekt. Det er den virkelighed, vi skal tage afsæt i”, siger Erik Sejersen.

Nødvendigt tiltag
Det er kommunaldirektør i Lemvig Kommune Birgit Fogh Rasmussen enig i:
”Vi har i Lemvig Kommune masser af udviklingsmuligheder, der kan være med til at sikre fremtidig vækst, men samtidig har vi også en meget presset kommunal økonomi, der er stærkt begrænsende i forhold til at udnytte mulighederne”, siger hun.
”For os er det mere end vanskeligt at finde en halv million kroner til den udviklingsmedarbejder, som det kræver for at udarbejde en projektansøgning, der kan konkurrere med dem, der kommer fra de lidt større kommuner. Også derfor ser vi dette samarbejde med Region Midtjylland og de andre yderkommuner som et helt nødvendigt tiltag i kampen for at skabe vækst og arbejdspladser”.


Flere oplysninger:

  Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk
  Birgit Fogh Rasmussen, kommunaldirektør
Lemvig Kommune
Telefon: 96 63 12 02
birgit.fogh.rasmussen@lemvig.dk


FAKTA om Grøn Vækst:
Grøn Vækst skal sikre, at et højt niveau af miljø-, natur- og klimabeskyttelse går hånd i hånd med en moderne og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Indsatsen skal blandt andet styrke vækst og beskæftigelse i landdistrikterne. Grøn Vækst udmønter således Danmarks landdistriktsprogram (LDP) for 2010-2013. For at understøtte en bredt funderet indsats reserveres en andel af rammen til kommuner og regioner til igangsættelse af egne aktiviteter.