13-08-2010Overordnet set er både patienter og personale tilfredse med patientbefordringen som den kører: servicemålene bliver stort set opfyldt og der er forbedringer på vej de knap 400.000 passagerer.


Hver dag sørger Region Midtjylland og Midttrafik for, at en lang patienter kommer til og fra behandling på fx Regionshospitalet. Sådan har det været siden 1. oktober 2009, hvor der blev ensartede servicemål og bestillingsprocedurer: ét Bestillings- og kørselskontor med ét telefonnummer, tager sig af alle henvendelser om siddende befordring i hele regionen.

Nu er brugernes tilfredshed blevet undersøgt, og det viser det sig, at både patienter og personale overvejende er tilfredse med kørslen. Tilmed på et ret højt niveau:

"Hvor tilfreds er du alt i alt med den siddende patientbefordring?"

 • Patienter: samlet tilfredshed 97 %
 • Hospitalspersonale: samlet tilfredshed 92 %


Kortere ventetid for udsatte patienter
Undersøgelsen peger dog også på, at patienter og personale er enige om, at ventetiden for nogle patientgrupper kan blive lang. 

- Økonomien er desværre ikke til de store armbevægelser lige nu. Men jeg ved at Midttrafik og Præhospitalet går tingene igennem én gang til, for at se, om ikke det kan lade sig gøre at kappe lidt af ventetiden for de patienter, som meget ofte er passagerer på vej til eller fra hospitalet, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Glæde over service og chauffører

Et nærmere kig i undersøgelsen viser, at patienterne blandt andet er meget tilfredse med chaufførens venlighed, service og kørsel.

- Når 97-99 % af kunderne er tilfredse med service, kørsel og hjælpsomhed fra chaufførerne, kan vi kun være tilfredse. Ros til de mange chauffører og vognmænd, som giver kunderne en så fin service, siger Midttrafiks formand Arne Lægaard.

Et nærmere kig i undersøgelsen viser, at patienterne blandt andet er meget tilfredse med chaufførens venlighed, service og kørsel.

- Når 97-99 % af kunderne er tilfredse med service, kørsel og hjælpsomhed fra chaufførerne, kan vi kun være tilfredse. Ros til de mange chauffører og vognmænd, som giver kunderne en så fin service, siger Midttrafiks formand Arne Lægaard.

Bedre information ved forsinkelser
Patienter og personale er også enige om, at der er brug for bedre information, når en bil er forsinket. En løsning på det problem kan muligvis være at erstatte de nuværende bestillingsnumre med kundernes mobiltelefonnumre.

På den måde, kan medarbejdere i alle led af transporten let give informationer videre til patienten. Flere andre forbedringer er på vej.


Fakta 

 • Formålet med undersøgelsen var at få en vurdering af de serviceydelser, der leveres af henholdsvis Midttrafik, Bestillings- og kørselskontoret i Holstebro samt af de vognmænd, der er tilknyttet den siddende befordring. 
 • Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført i april 2010. 
 • Undersøgelsen er todelt, idet der har været en del, der rettede sig mod patienter og en del, der rettede sig mod sygehuspersonale. 
 • Se servicemål som Regionsrådet har vedtaget for patientbefordring i Region midtjylland
 • Hent undersøgelsen hos www.midttrafik.dk


Flere oplysninger 

 • Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
 • Bestyrelsesformand i Midttrafik, Arne Lægaard / tlf. 2016 6392 / laegaard@holstebro.dk
 • Præhospitalet i Region Midtjylland, Kuno Kudajevski, tlf. 4081 8228 
 • Midttrafik, Grethe Hassing, områdechef, tlf. 4036 8894