17-08-2010Sidste frist for at søge Region Midtjyllands kulturmidler for 2010 er 1. september.

Region Midtjylland har afsat en pulje på cirka 2 mio. kroner til kulturprojekter i 2010.
Der er to årlige ansøgningsfrister, nemlig 1. marts og 1. september.

Aktiviteter, der modtager støtte, skal have regional betydning. Der lægges vægt på, at aktivteterne medvirker til at fremme samarbejde og udvikling i regionen.

Få flere oplysninger om regionens kulturpolitik og retningslinjerne for tilskud til kulturaktiviteter på www.kultur.rm.dk

Fra hjemmesiden kan du downloade et ansøgningsskema til kulturpuljen.