08-09-2010Debatbog om fremtidens udfordringer med stigende vandmængder er blevet vel modtaget hos dem, den var tiltænkt. Derudover får Region Midtjylland hver uge forespørgsler fra helt andre grupper, eksempelvis gymnasier.


Først blev bogen ”Vind over vandet” trykt i 300 eksemplarer, så i 500, og nu er hylderne tomme igen. Region Midtjyllands debatbog om, hvordan vi skal imødegå de stigende vandmængder med nytænkning og samarbejde på tværs af faglige og geografiske skel, er blevet en sællert - hvis man altså kan sige sådan om en bog, som regionen forærer væk.

Ønsker klassesæt
”Ved udgivelsen i juni sendte vi bogen ud til de dem, som vi mente havde særlig interesse for området. Men den har øjensynlig ramt bredere. Hver uge får vi henvendelser fra nye grupper, eksempelvis gymnasier og andre uddannelsessteder, der vil bruge bogen i undervisningen og ønsker et eller flere klassesæt”, siger Jes Pedersen, kontorchef i Regional Udvikling i Region Midtjylland og medforfatter af bogen.

Muligheder eller trusler
”Vind over vandet” er en del af et udviklingsprojekt med Region Midtjylland og fem midtjyske kommuner som deltagere.
Bogen handler om fremtiden. Den handler om, hvad der sker i forhold til det åbne land, i by og i kystnære områder, når klimafordringerne viser sig i form af øget nedbør om vinteren, skybrud og tørkeperioder om sommeren og et højere grundvands- og havvandsspejl.
Og ikke mindst handler bogen om forskellige tilgange til ændringer. Tænker vi i muligheder eller trusler. Tænker vi i det, vi vil opnå, eller i det, vi vil undgå?

Vandet som ressource
Vi kan ikke undgå vandet, men vi kan alliere os med det. Det betyder, at vi ikke bare skal udbygge diger, dæmninger, overløbsbassiner og kloakker, men også skabe nye fleksible systemer, der kan bruge vandet som en ressource. Så det også bliver til gavn, til glæde og endda til pryd.
Kodeordene er viden, tværfaglighed og involvering. Tværfaglighed hen over faggrænserne, kommunegrænserne, ja, selv fantasiens grænser. Kort sagt over alle de grænser, som traditionelt vanskeliggør de store helhedsbetragtninger og de ypperste svar. Involvering på tværs af det offentlige og private område, på tværs af interessenter og afdelinger.

Region Midtjylland har planer om nye initiativer og vil gerne indgå i samarbejde om projekter, der kan transformere klimaudfordringerne til samfundets gavn og nye erhvervspotentialer.

Se bogen som pdf
Mere information om projektet kan søges på www.rm.dk/regional+udvikling/energi+og+klima/klima+i+praksis
Eller ved henvendelse til:

Jes Pedersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5200
Jes.pedersen@ru.rm.dk

Hanne Juel, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5156
hanne.juel@ru.rm.dk