Foto: Søren Nellemann / facefoto.dk

Hospitalet skal ud i hjemmet. Kun patienter, der har brug for højt specialiseret behandling har bedst af at være på hospitalet. Det er målet for et samarbejde mellem Århus Kommune og Region Midtjylland. 

- Vi skal ændre den traditionelle forståelse af, hvornår syge mennesker bliver indlagt på hospitalet. Forskningen viser, at langt de fleste kommer sig bedst i hjemmet – hvis de samtidig får den rette behandling og pleje. Det gælder især for ældre og mennesker med en kronisk sygdom, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Hvordan udviklingen af det nære sundhedsvæsen kan styrkes, var et af emnerne på et møde i aftes mellem Århus Kommune og Region Midtjylland.

Dødelighed halveret

I Århus foregår der allerede hjemmebehandling på flere områder. Dødeligheden er halveret, efter en ordning, hvor ældre patienter kommer tidligere hjem til deres plejebolig efter en hofteoperation.

På mødet er region og kommune enige om, at patienter fremover får behandling med antibiotika gennem drop i eget hjem.

- Vi er først lige begyndt. Erfaringer fra Stockholm viser, at selv meget avancerede sygeplejeopgaver kan løses i hjemmet. Et nært sundhedsvæsen kræver, at vi ændrer vores vanetænkning om, hvad der foregår på hospitalet og hvad der kan ske i hjemmet. Vi ser meget store perspektiver for borgerne i at udvikle en avanceret sygepleje i kommunen i tæt samspil med hospitalerne, siger rådmand i Århus Kommune, Dorthe Laustsen (SF).

Borgmester i Århus Kommune, Nicolai Wammen (S) ser de ændrede samarbejdsflader som en konsekvens af den specialisering og opgave udvikling, der sker på hospitalerne.

”Vi ser frem til i et samarbejde mellem region og kommune at udnytte de nye muligheder, der kan understøttes af moderne teknik, såkaldte telemedicinske løsninger. Dem har vi viden til at kunne udnytte i Århus, så borgerne kan få glæde af dem,” siger borgmester Nicolai Wammen.

Fakta
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen skal blandt andet ske gennem en række fælles projekter. Projekterne vil have fokus på:

  • Ordninger, hvor hospitalspersonalet kommer ud i hjemmene og foretager behandlingen i tæt samarbejde med det kommunale sundhedspersonale

  • Uddannelse af kommunalt personale, der bliver specialiseret til at tage sig af patienterne, når de bliver udskrevet

  • Udvidet brug af telemedicinsk udstyr, der styrker kommunikationen mellem hospitalets specialafdeling og patienten og dennes hjælpere i hjemmet. 


Mødet mellem Århus Kommune og Region Midtjylland handlede også om andre områder, der kan styrke det nære sundhedsvæsen:

Flere oplysninger
Sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen (SF), 8940 6500 / 2071 8618 / raadmanden@mso.aarhus.dk

Borgmester i Århus Kommune Nicolai Wammen (S), 8940 2100 / borgmester@aarhus.dk

Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S) 8728 5810 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk