17-09-2010
I kommende uge indtager Region Midtjylland den danske pavillon på verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai under navnet MidtEXPO. I forvejen har regionen og Shanghai samarbejder på flere planer - politisk, forskningsmæssigt og erhvervsmæssigt.


Det midtjyske erhvervsfremstød sker i en række innovation camps for danske og kinesiske virksomheder, hvor der især er fokus på sundheds- og cleantech området. Her får midtjyske virksomheder lejlighed til at synliggøre deres viden og knowhow på disse områder i samspil med virksomheder fra Shanghai.
Samtidig besøger en delegation på 9 personer fra Region Midtjylland Shanghai med regionsrådsformand og formand for Vækstforum Bent Hansen i spidsen. Formålet med besøget er at deltage i nogle af aktiviteterne i den danske pavillon og understøtte det kommercielle samarbejde gennem politiske kontakter og samarbejdsaftaler.

Vigtig politisk opbakning
”I Kina er det rigtig vigtigt, at der politisk bakkes op om erhvervsmæssige aktiviteter, så derfor deltager vi med en stærk politisk delegation”, siger Bent Hansen.
”Og vi kan allerede nu se, hvor meget kineserne lægger vægt på den generelle samarbejdsaftale, vi underskrev med Shanghai i 2008”.
”Efterfølgende har vi således lavet en særlig aftale vedrørende et 3-årigt videndelingsprogram for virksomheder og videninstitutioner i Midtjylland og Shanghai, lige som vi har lavet samarbejdsaftaler vedrørende sundheds-it og i ældre- og handicapsektoren, hvor vi har et godt samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland. Velfærdsområdet bliver et stor udfordring i Shanghai i de kommende år, og jeg tror vi i Midtjylland har gode løsninger at tilbyde – både når det gælder teknologi og knowhow”, siger Bent Hansen.

Et pakket program
Under besøget, der varer fra 18. - 23. september, skal den midtjyske delegation endvidere møde Shanghais viceborgmester med ansvar for erhvervsområdet og internationalt samarbejde, møde centrale afdelinger i bystyret og besøge den kinesiske pavillon og en række andre pavilloner på EXPO-området. Der er også besøg i Nordic Lighthouse, som er et særligt initiativ fra de nordiske lande i tilknytning til verdensudstillingen, hvor der blandt andet holdes seminarer og konferencer og vises en udstilling af nordisk design og teknologi, og hvor nogle af MidtEXPO aktiviteterne også finder sted.

Se deltagerne i den midtjyske delegation
Se program for besøget i Shanghai

Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for
Regionsrådet og Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk 
  Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5090
Mobil: 2085 3252
niels-erik.andersen@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta:
EXPO 2010 i Shanghai løber fra den 1. maj til 31. oktober 2010 og er den største verdensudstilling, som endnu er afviklet – både med hensyn til areal, antal pavilloner og antal besøgende. Således forventes ca. 70 millioner mennesker at besøge udstillingen – det er cirka 400.000 besøgende om dagen. Indtil nu har godt 50 millioner gæster besøgt udstillingen.

MidtEXPO arrangeres på vegne af Region Midtjylland af InnovationCenter Denmark i Shanghai og InnovationLab A/S i Århus. Cirka 80 midtjyske virksomheder har meldt sig til netværksaktiviteter og heraf deltager 10 i eventen i den danske pavillon sammen med cirka 25 kinesiske virksomheder.

Region Midtjylland underskrev i 2008 en samarbejdsaftale med Shanghai, som er en videreførelse af den samarbejdsaftale, som Århus Amt indgik med Shanghai i 2003.

Det 3-årige videndelingsprogram har Teknologisk Institut som operatør i samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet Outreach og InnovationCenter Denmark i Shanghai. Regionsrådet har bevilget 8 mio. kr. til indsatsen efter indstilling fra Vækstforum.