29-09-2010

Lemvig, Samsø og Skive kommuner får nu Regionsrådets opbakning til at blive foregangskommuner på klimaområdet. I et fællesnordisk projekt, der også inddrager erhvervslivet, vil de tre kommuner især se på biogas i energiforsyningen og effektivisering af energiforbruget i eksisterende byggeri.

Regionsrådet for Region Midtjylland bevilgede på sit møde onsdag 3,1 mio. kroner til et projekt, der skal gøre kommunerne Lemvig, Samsø og Skive til klimapionerer.
Under overskriften ”Gennemførelse af kommunal klimaindsats” skal de tre kommuner sammen med seks svenske kommuner samt en række videninstitutioner dels udvikle metoder til at gennemføre en effektiv klimaindsats og dels gennemføre indsatsen i praksis. Desuden er tre norske kommuner med på sidelinien som interessepartnere.
Projektdeltagerne forpligter sig til at inddrage det lokale og regionale erhvervsliv. Som leverandører af udstyr, løsninger og entreprenørydelser får virksomhederne således gode muligheder for at spore sig ind på det forretningsområde, som ventes at blive stort såvel på landsplan som globalt.

Biogas og bedre bygninger
Det fællesnordiske projekt vil især handle om den fremtidige fremstilling og anvendelse af biogas i energiforsyningen samt om energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse.
I forvejen er de tre midtjyske kommuner ramme om forskellige aktiviteter på klimaområdet. Således findes der i Lemvig Kommune et stort og velfungerende biogasanlæg, som har potentiale til at bidrage yderligere til energiforsyningen i kommunen. Derudover ønsker kommunen, at energirenoveringer af bygninger og andre energieffektiviseringer skal bidrage til et bedre klimaregnskab og til udvikling af kommunens erhvervsliv.
På Samsø ønsker man at udbygge de gode resultater som Vedvarende Energi-Ø ved at gennemføre energirenoveringer i bygninger samt ved etablering af biogasanlæg.
Samsø Energiakademi deltager også i projektet. Akademiet har haft stor succes med at få det lokale samfund til at arbejde med på ideen med at få vedvarende energi ind i energiforsyningen.
Endelig har Skive Kommune vedtaget en ambitiøs klima- og energistrategi, som vil gøre hele kommunen CO2-neutral i 2029.
Det ske især ske ved at finde energibesparelser, når den ældre boligmasse renoveres, og lade biomasse indgå i energiforsyningen. Derudover er det en del af strategien at inddrage borgere og erhvervsliv og sikre kompetencer og arbejdspladser.
Ud over de tre kommuner indgår fra dansk side Samsø Energiakademi og CBMI (Innovationsnetværk for Biomasse, Foulum).

Vi kan lære af hinanden
Projektleder Karl Krogshede, Skive Kommune, er glad for regionsrådets opbakning og glæder sig til at komme i gang.
”Projektet giver os mulighed for at lære en masse af hinanden og få gang i den implementering, som altid er helt afgørende. Eksempelvis har vi i Skive gjort meget i at energirenovere offentligt byggeri. Over de seneste 15 år har vi afsat 38 mio. kroner til solfangere, bedre ventilation og lignende, men vi har opnået besparelser på 54 mio. kroner”, siger Karl Krogshede.
”Nu er det nærmest ren rutine at få sat penge af i budgettet til energirenovering. Svenskerne er helt vilde for at lære om det. Til gengæld har de erfaringer med lavenergirenovering af private boliger. De kan hjælpe os med at nå vores mål om, at 5.000 boligejere over de næste 20 år energirenoverer deres boliger”, siger han og tilføjer, at en af ingredienserne til at nå målet er en opkvalificering af håndværkerne - både i form af efteruddannelse og bedre grunduddannelser.


Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for
Regionsrådet og Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk 
  Henning Laursen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling,
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5182
henning.laursen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta om økonomien
Budgettet for det samlede nordiske projekt er på ca. 30 mio. kroner, hvoraf halvdelen skal komme fra EU's Interreg-pulje til Kattegat-Skagerrak området. Region Midtjylland bidrager med 3,1 mio. kroner som tilskud til den danske del af projektet, som beløber sig til cirka 13,4 mio. kroner.