19-10-2010

Udsigten til et filmforlig med fortsat regional filmstøtte får ros fra Region Midtjylland. Den statslige opbakning vil løfte den såkaldte Cross-media satsning, der skal skabe erhvervsudvikling ved at forene filmbranchen med den øvrige mediebranche, siger regionsrådsformanden.

Et skridt i den rigtige retning.
Sådan siger regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, om de anbefalinger, som et ministerielt udvalg og brancheorganisationen for film og tv, Producentforeningen, er kommet med til et filmforlig. Anbefalingerne indgår i de forhandlinger, som foregår på regeringsniveau for øjeblikket.
Bent Hansen hæfter sig især ved udsigten til en videreførelse af puljen til regional filmproduktion med 30 mio. kroner for perioden 2011 til 2014.
”Det er meget vigtigt at øge den regionale filmstøtte og dermed styrke de regionale filmfonde”, siger Bent Hansen.
”Erfaringer fra udlandet viser, at der er et væsentligt potentiale i regionale filmfonde. De skaber nye virksomheder og arbejdspladser, og det potentiale vil Region Midtjylland gerne medvirke til at udnytte i vores Cross Media satsning”, siger han.
Region Midtjylland anbefaler videreudvikling af et regionalt filmcenter under Filmby Århus for at sikre et filmmiljø, hvor filmarbejdere og servicevirksomheder kan ernære sig af de film, der produceres regionalt.

Cross Media
Region Midtjylland har sammen med Region Nordjylland og en række kommuner afsat 28,5 mio. kroner frem til 2013 på at udvikle Cross Media-satsningen. En satsning, der skal skabe flere kreative arbejdspladser baseret på øget samarbejde i kreative erhverv og en stærkere kobling til videninstitutionerne. Dette betyder involvering af
de regionale erhvervs- og kompetencemæssige styrkepositioner inden for film, animation, spil og it – herunder et tæt samspil med den Vestdanske Filmpulje.

Forbundne kar
”Den regionale filmproduktion og Cross Media satsningen hænger sammen som forbundne kar, og jeg ser, at et stærkt fokus på dette kan bidrage til en erhvervsmæssig udvikling i film- og mediebranchen”, siger Søren E. Jakobsen, medlem af Cross Media Styregruppen samt formand for Copenhagen Film Festivals og Filmskolens aftagerpanel.
”For at vi kan måle os i den internationale konkurrence et det nødvendigt med konkrete samarbejder om nye kombinationer af kreative, tekniske og økonomiske ressourcer”, siger han.

Globalt udsyn
Med Cross Media satsningen er der ikke blot tænkt regionalt. Med fokus på et marked, der udvikler sig globalt, og i tråd med den store internationale bevågenhed om danske film har Region Midtjylland bidraget til at få Cine Regio-sekretariatet placeret i Filmby Århus.
Cine Regio er en sammenslutning af regionale filmfonde og har til formål at styrke den fælles udvikling og produktion af audiovisuelle produkter og sammensætte talenter og ressourcer i regionerne med blik for nye markedsmuligheder.


Flere oplysninger

  Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk
  Sven-Henrik Brandstrup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5135
sh.brandstrup@ru.rm.dk