17-11-2010

Der er teater, symfonimusik, lyskunst, skriveværksteder og en Ph.D. om kulturhistorisk formidling til gymnasieelever blandt de 14 projekter, som Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag bevilgede penge til.

Der er liv i kulturen i Region Midtjylland. Det vidner 50 ansøgninger til den regionale kulturpulje om.
På sit møde onsdag vedtog regionsrådet at bevilge støtte til 11 af disse projekter fra den såkaldte kulturpulje - i alt 1,6 mio. kroner. Desuden får tre projekter støtte via de strategiske udviklingsmidler, altså dem, som regionen har afsat til større, strategiske satsninger, og som ikke kan søges. Disse tre projekter omhandler udvikling af fortælle- og skriveværksteder for børn og unge, en børneteaterfestival samt et Ph.D.-projekt om at forbedre de kulturhistoriske museers formidling til gymnasierne, og de får tilsammen godt 1,1 mio. kroner.

Projekterne, som får tilskud via kulturpuljen, repræsenterer et bredt udsnit af det midtjyske kulturliv og fordeler sig pænt geografisk i regionen. Der er tale om følgende projekter:

 • Teater 83 til projektet ”Bedstefar spiller teater – i landsbyerne”, 52.000 kr.
 • Solvejg Matthiesen til projekt ”Danmark/Cuba”, 70.000 kr.
 • Alive Underground til projektet ”Club Break-Out”, 59.300 kr.
 • Århus Universitet, Institut for Historie og Områdestudier til projektet ”Magtens Segl – Aarhus 1458”, 122.000 kr.
 • SPOR Festivalen til projektet ”SPOR 2011”, 100.000 kr.
 • Styringsgruppen for REMUS til projektet ”REMUS – Region Midtjyllands UngdomsSymfoniorkester”, 270.000 kr.
 • Odin Teatret til projektet ”Kærlighedshistorier”, 300.000 kr.
 • Silkeborg Dukketeaterfestival til projektet ”Animationstheatre”, 200.000 kr.
 • Kulturring Østjylland til projektet ”LYS – Digital Kunst i Østjylland”, 200.000 kr.
 • Secret Hotel til projektet ”Nordic Lab”, 100.000 kr.
 • Team Teatret til projektet ”Mærkelig Kunst”, 173.000 kr.


Mest for børn og unge
Fælles for de tre projekter, der indgår i regionens strategiske satsning, er, at de henvender sig til den yngre del af befolkningen og har fokus på formidling. Det drejer sig om følgende:

Udvikling af fortælle- og skriveværksteder for børn og unge
Som led i den strategiske kulturindsats på børneområdet planlægges det at iværksætte et treårigt forsøgsprojekt – ”Historier i Spil” – med henblik på at udvikle et koncept for fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland. Som en forløber er der planlagt et ”modningsprojekt” med deltagelse af fire kommuner. Formålet med modningsprojektet er at udvikle det endelige treårige projekt. Region Midtjyllands bidrag til modningsprojektet er 130.000 kr.

Børneteaterfestival 2011
Randers Kommune har fået tildelt 350.000 kr. til et formidlingsprojekt i anledning af Børneteaterfestivalen 2011. Formidlingsprojektet vil blive udformet som et portræt af kommunens børn. Børn og unge skal via såkaldte teatersamtaler inddrages aktivt i formidlingsprojektet, der desuden knytter an til et af de udviklingsprojekter, der arbejdes med inden for scenekunstnetværket i Region Midtjylland.

Kulturhistoriske museers formidling
Danmarks Industrimuseum og Aarhus Universitet har fået tildelt i alt 640.000 kr. i medfinansiering af et Ph.d.-projekt med titlen: ”Kulturhistoriske museer som et informelt læringsmiljø – behov for nytænkning af museernes formidlingspraksis i forhold til gymnasieskolen”. Projektet er knyttet til Interface, der er et samarbejdsprojekt mellem museer og gymnasiale uddannelsessteder i Region Midtjylland. Tilskuddet er bevilget af regionens uddannelsespulje og kulturudviklingsmidlerne i forening - altså med 320.000 kr. fra hver over en treårig periode.

Flere oplysninger

Birte Calmar Andersen
Udviklingskonsulent
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5123
birte.calmar-andersen@ru.rm.dk


Erik Bach Andersen
udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5138
erik.andersen@ru.rm.dk