17-11-2010Det handler om efteruddannelse, der rammer plet på fremtidens arbejdsmarked, når danske, norske og svenske deltagere i ”Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk” mødes 23. og 24. november til konference i Randers.

Der er lagt op til at svare på mindst tre vigtige spørgsmål i forbindelse med fremtidens efteruddannelse, når netværket ”Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk” mødes i Randers tirsdag og onsdag i næste uge.
Dagens tre oplægsholdere står nemlig for hver sit spørgsmål. Således vil Bjarne Wahlgren, der er leder af det danske Nationalt Center for Kompetenceudvikling, svare på, hvordan effekten af voksen- og efteruddannelse kan øges.
Derefter vil norske Einar Røsås, regiondirektør for NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) i Vestfold, beskæftige sig med kompetencebehovene på fremtidens arbejdsmarked - hvad skal vi leve af i fremtiden?
Endelig vil svenske Björn Kalla, virksomhedsudvikler i Laholms Kommun i Halland, svare på hvordan sammenhængen mellem udviklingsprojekt og kompetenceudvikling i virksomhederne ser ud.

Partnerskabet
Konferencen foregår på Hotel Scandic Kongens Ege og åbnes af Randers’ borgmester Henning Jensen Nyhuus. Deltagerne kommer fra norske, svenske og midtjyske institutioner. Partnerskabet bag konferencen består af organisationer og institutioner med ansvar for området for livslang læring i deres respektive regioner.

Bedre samspil
Det overordnede formål med konferencen og med partnerskabet omkring Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk er at skabe et bedre samspil mellem udbydere og efterspørgere af kompetenceudvikling for voksne.
I den forbindelse er der ifølge Viggo Thinggaard, medlem af Vækstforum i Region Midtjylland og formand for det Midtjyske Kompetenceråd, god grund til også at fokusere på, hvad der sker før og efter de efteruddannelsesforløb, som medarbejderne sendes på.
”Der er rigtig meget at hente i en strategisk uddannelsesplanlægning, men det kræver et meget tættere samarbejde imellem uddannelsesinstitutionerne og mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne” siger han
”Et tæt samarbejde kan gøre uddannelsesinstitutionerne bedre til at forstå virksomhedernes behov – men det kan også give virksomhederne mulighed for at tænke uddannelse ind som en del af deres strategi for fremtiden. Det er kun ved at forbedre mødet mellem uddannelsesinstitutionen og virksomheden, at vi kan sikre, at efteruddannelse giver en effekt”, mener Viggo Thinggaard.

Hver sine styrker
Projektet vil derfor identificere virksomme og uvirksomme måder at organisere voksenuddannelsesindsatsen og stille denne viden til rådighed for alle aktørerne i projektet (og i hele Kattegat/Skagerrak-regionen).
I Kattegat/Skagerrak-regionen er vi gode til forskellige ting: I Norge er man for eksempel meget langt fremme med realkompetencevurdering af arbejdstagerne. I Danmark er vi gode til samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, mens uddannelsesinstitutionerne i Sverige er rigtig gode til at samarbejde indbyrdes. Samlet set findes der i Kattegat/ Skagerrak-regionen en meget stor viden på voksenuddannelsesområdet, og det er projektets målsætning, at vi skal lære af hinanden og inspireres til at finde nye måder at sætte gang i arbejdet med kompetenceudvikling.

Se programmet for konferencen, hvor pressen er velkommen
Se liste over partnerne i netværket

Fakta om projektet:
Budget: 13 992 952 EUR
Bevilget beløb: 6 848 283 EUR
Projektforløb: 3 år


Yderligere information:

Viggo Thinggaard, medlem af
Vækstforum i Region Midtjylland
og formand for Kompetencerådet
Telefon: 2121 3966

Bent Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2023 3360
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Stefan Knudsen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5284
Mobil: 2117 4187
stefan.knudsen@ru.rm.dk