25-11-2010

Sagen om de giftige tjærestoffer, der strømmer ud i Horsens Fjord fra den gamle Collstrop-grund, nyder stor bevågenhed hos de midtjyske regionsrådspolitikere. Således ser regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling gerne en debat om, hvordan samfundet skal tackle denne type forureningssager fremover.

Det er på tide at få styr på fortidens synder i stedet for at lade dem genere vores naturområder og påvirke vores vandløb og fjorde. Det mener regionsrådets udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland. Rådet har på sit seneste møde drøftet den såkaldte Collstrop-sag - nemlig sagen om forureningen fra den tidligere imprægneringsfabrik Collstrop på Horsens Havn.
På grund af et hul i lovgivningen har ingen tilsyneladende ansvaret for at stoppe de store mængder af giftige tjærestoffer, deriblandt arsen, der konstant strømmer ud i Horsens Fjord.

Ministeren i samråd
”Som loven er i dag, skal regionen sikre, at forureningen ikke truer grundvandet eller indeklimaet i boliger. Det vurderer vi, at den ikke gør, og derfor har vi ikke planlagt nogen indsats fra regionens side”, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets udvalg for regional udvikling.
”Men vi bryder os bestemt ikke om, at der ligger store forureninger som denne rundt omkring i landet, og vi synes, tiden er inde til at få det ansvar placeret, så der kan blive gjort noget. Derfor ser vi frem til miljøministerens næste skridt”, siger Gert Schou med henvisning til, at miljøminister Karen Ellemann 10. november var kaldt i samråd for at redegøre for problematikken om de forurenede grunde, der falder uden for regionernes oprensningspligt. I den forbindelse bidrog Region Midtjylland med en redegørelse om forholdene på Collstrup-grunden.

Lovændring på vej
Efter samrådet, som var indkaldt af Folketingets Miljø- og Planudvalg, lovede ministeren at arbejde på en justering af jordforureningsloven, så den også kommer til at rette sig mod overflaaldevand og natur.
”Vi er naturligvis parate til at gøre en indsats fra regionens side. Men som det står i dag, kan vi ikke gå ind og rense Collstrup-grunden i Horsens uden at skære ned på vores øvrige aktiviteter. Så ville vi måske være nødt til at droppe en grundvandsforurening eller en forurening, hvor renserivæske damper op gennem en bolig”, siger Gert Schou, der forventer, at en eventuel lovændring vil blive fulgt op af de nødvendige ressourcer.


Flere oplysninger:

  Gert Schou (A)
medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
og formand for det rådgivende udvalg
for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dkSe, hvem der sidder i det rådgivende udvalg for regional udvikling

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne