04-11-201011 af regionens Lokale Aktions Grupper har i år indstillet en kandidat til at modtage Landsbyprisen. Den store interesse vidner om, at borgernes sammenhold og ihærdighed for at bevare og udvikle deres landsbyer sagtens kan lykkes, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Der er grøde i mange af de midtjyske landsbyer, som ellers var dømt til forfald og en stille død. 11 af dem er endda i så god en udvikling, at de er indstillet til at modtage Region Midtjyllands Landsbypris. Prisen er en del af den samlede regionale indsats for udvikling i landdistrikterne. Den består ud over æren og et diplom af et kontant skulderklap på 150.000 kroner.
”De 11 indstillinger fra LAG’erne (de Lokale Aktions Grupper) er en guldgrube af gode initiativer. Borgerne i disse landsbysamfund har virkelig forstået at tage udgangspunkt i deres egne muligheder og få det bedste ud af dem”, siger regionsrådsformand Bent Hansen, der glæder sig til at stå for prisuddelingen til foråret.
Først skal de 11 indstillinger dog behandles af et eksternt ekspertpanel udi landsbyudvikling. Udvalgets vurdering vil blive forelagt Regionsrådets udvalg vedrørende regional udvikling, der kommer med en indstilling til Regionsrådet, der endelig udvælger vinderen.

De gode argumenter:
De 150.000 kroner kan bruges til nye faciliteter til gavn for byens borgere. Det kan f.eks. være nye lege- eller aktivitetsmuligheder til børn på en offentlig plads eller i offentlige lokaler.
LAGerne, der indstiller landsbyerne og landsbysamfundene, har indsendt mere eller mindre omfangsrige beskrivelser af deres kandidater. Og de har blandt andet fremhævet nedenstående argumenter:

 • Asferg: En ny idrætshal, genåbning af byens sidste købmand og tankstation samt renovering af den forfaldne præstegård – stigende indbyggertal
 • Endelave by: Stor udvidelse af lystbådehavnen, retablering af den lokale kro som spisested og mødested samt tæt samarbejde mellem øens turistaktører - rekordstor stigning i indbyggertallet
 • Feldballe/Tåstrup: Det voksende selvbyggerprojekt Friland med snart 70 voksne og 30 børn, etableringen af en friskole med 85 elever og nyt liv i forsamlingshuset
 • Gludsted: Befolkningstilvækst på 20 pct. på fire år, borgerejet købmandsbutik, friskole, jordbrugsparceller, visionsdage, fodboldgolfbane, nedrivning af fire faldefærdige ejendomme - tildels med hjælp fra nedrivningspuljen
 • Glyngøre: En informationsportal med tilhørende infoskærm sat op i Brugsen – og planer om flere, en årlig sildefestival med 600 spisende gæster, et ungdomsråd samt en masterplan for byen
 • Nim: Vækst via udstykning af storparceller, der tiltrækker børnefamilier, nyopført børnehave/vuggestue, udvidelse af grønne områder, stor naturlegeplads. Dertil kommer planer om nyt multihus og idrætshal.
 • Ramme og Lomborg: Strategisk samarbejde uden millimeterretfærdighed mellem to landsbyer, fusion af sportsforeningerne, satsning på skole i den ene by og daginstitution i den anden, cykelsti mellem de to byer
 • Resenbro: Kommende udstykning af 150 byggegrunde. Flere nye butikker er åbnet og byens første supermarked på vej, multibane fra 2009 er en stor succes blandt de unge, husstandsomdelt lokalblad samt byportal
 • Skjoldelev: Renovering og udvidelse af forsamlingshuset til højt aktivitetesniveau, legeplads omdannet til udendørs samlingssted, fælles sommerfest og vinterfest, deltog i ”Kunsten ud i landsbyerne”
 • Vorgod-Barde: En egentlig landsbyfusion med fælles byskilt, tidlig involvering af de unge i det lokale foreningsliv og hallen, en julemesse, en sportsuge og en 20-årig masterplan for udviklingen
 • Ølby/Fousing: Udviklingsarbejde med at omdanne tidligere brugs til samlingssted med lejlighed, café og små butikker. Samarbejde mod tyveri i området, borgerdrevet oprydning på grund med bilvrag og tungmetaller. 


Sidste års pris
I fjor gik prisen til Spjald. Spjald-borgerne blev præmieret for et forbilledligt samarbejde mellem borgere og erhvervsliv om at skabe en attraktiv landsby. En, der har kunnet fastholde både befolkningstal og antallet af arbejdspladser og oven i købet kan gøre sig håb om fremgang på begge områder.


Billedtekst: Der er masser af grøde i landsbyerne i Region Midtjylland. Her et glimt fra første skoledag på Feldballe Friskole. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.