30-11-2010Udvikling, test og demonstration af grønne løsninger og klimavenlige teknologier er et centralt indsatsområde for de regionale vækstfora. En pjece udgivet af danske Regioner belyser de typer af vedvarende energi, som de fem regionale vækstfora især satser på at udvikle.

Af pjecen ”Energi – grøn regional vækst” fremgår det blandt andet, at vind og biomasse er særlige midtjyske fokusområder. Regionen har en særlig styrkeposition inden for fremstillingserhvervene. To tredjedele af den danske eksport af energi- og miljøteknologi kommer fra virksomheder med hovedsæde i regionen.
Vækstforum Midtjylland ønsker at understøtte disse virksomheders muligheder for at udvikle, afprøve og demonstrere energi- og miljøteknologier og har siden 2007 bevilget ca. 60 millioner kroner til udviklings- og demonstrationsprojekter inden for energi og miljø.
Aktiviteternes samlede investeringsramme er på mere end 250 millioner
kroner og kommer fra regionen, EU’s strukturfonde og private
virksomheder.

Se pjecen Energi - grøn regional vækst som pdf