04-11-2010
Forretningsudvalget i Region Midtjylland skal tirsdag behandle et forslag om at finde nye besparelser for 192 mio.kr. i regionens økonomi for 2011 og frem og yderligere 263 mio. kr. i 2012 og frem.

Udgifterne til blandt andet ny dyr medicin og nye behandlinger og manglende indtægter fra behandling af patienter fra andre regioner, bliver ved med udfordre Region Midtjyllands økonomiske formåen. Den økonomiske ubalance er forværret i løbet af det seneste kvartal og der er ikke længere sporbar vilje i Regeringen til at rette op på kriterier for fordeling af bloktilskud.

Allerede da forligspartierne vedtoget budget 2011 bad de om at blive præsenteret for nye besparelser, hvis økonomien skulle vise nye svaghedstegn. Det er baggrunden for, at forretningsudvalget i Region Midtjylland på tirsdag skal forholde sig til, om der skal iværksættes en ny sparerunde.

Bloktilskud ser ikke ud til at blive ændret
Region Midtjylland får størstedelen af sin økonomi fra Staten i form af bloktilskud. Region Midtjylland har imidlertid længe påpeget, at fordelingsnøglen er urimelig, og koster regionen 193 mio. kr. årligt. I forventning om, at Regeringen ville rette fordelingsnøglen, har partierne bag budgetforligene i 2010 og 2011, budgetteret med en stigning i bloktilskuddet på 193 mio. kr.

Men det nødvendige lovforslag er ikke optaget på regeringens lovprogram for 2010 / 2011 til trods for, at det har været i høring ved årsskiftet 2009/2010. For Region Midtjyllands økonomi betyder det dermed 193 mio. Kr. i manglende indtægter.

Dertil kommer, at det kommunale grundtilskud pr. indbygger ændres til aktivitetsbestemt medfinansiering. Som den eneste region, bliver Midtjylland ramt økonomisk af omlægningen. Tabet er på 70 mio. kr. årligt.

Det manglende bloktilskud og kommunernes omlægning udgør tilsammen 263 mio. kr., mens øvrige stigende udgifter til blandt andet ny dyr medicin, nye behandlinger og manglende indtægter fra behandling af patienter fra andre regioner, runder 192 mio. kr.

- Borgere og medarbejdere i landets næststørste region har virkelig brug for at få rettet de urimelige bloktilskudskriterier til, så regionen får den finansiering regionen har krav på. Hverken mere eller mindre, siger Bent Hansen (S).

Spørgsmål til Indenrigs- og sundhedsministeren
På vegne af regionsrådet har Bent Hansen derfor allerede den 11. oktober skrevet til Indenrigs- og sundhedsministeren om det ”manglende” lovforslag.

I brevet beder Region Midtjylland blandt andet om svar på, hvad ministeren vil gøre for, at regionerne får lige muligheder for at drive sundhedsvæsenet – og hvad han vil gøre for, at Region Midtjylland ikke bliver ramt økonomisk af lovforslaget om den kommunale medfinansiering. Ministeren har endnu ikke svaret på henvendelsen.

Indstilling til forretningsudvalget
Selvom Region Midtjylland altså stadig presser på for at få ændret nogle urimelige økonomiske grundvilkår, så er det nødvendigt for blandt andre hospitalerne, at de får afklaret økonomien for det kommende budgetår.

Direktionen i Region Midtjylland indstiller derfor til forretningsudvalget:

  • at der udarbejdes et sparekatalog på 192 mio.kr. for budget 2011 og frem 
  • at der udarbejdes forslag til besparelser på yderligere 263 mio.kr. gældende fra budget 2012 og frem

De nævnte besparelser kommer ud over den vedtagne spareplan på 321 mio. kr. i 2011, hvoraf 103 mio. kr. skal fremrykkes til 2010.

Næste møde i forretningsudvalget
Forretningsudvalget mødes næste gang tirsdag den 9. november kl. 10 i Regionshuset Viborg.


Flere oplysninger