Stigende ventetider og længere til lægen kan blive sandsynlige konsekvenser, hvis man tager Sundhedsstyrelsens nye lægeprognose for gode varer.
Stigende ventetider og længere til lægen kan blive sandsynlige konsekvenser, hvis man tager Sundhedsstyrelsens nye lægeprognose for gode varer. For prognosen er lige vel optimistisk, vurderer Region Midtjyllands afdeling for lægelig uddannelse.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny prognose for lægedækningen i Danmark. Og her noteres en stigning i antallet af speciallæger. Men selvom det generelle billede er, at lægemanglen er på retur, er det for tidligt at afblæse lægemanglen i flere specialer og navnlig i det vestlige Danmark.

- Sundhedsstyrelsens prognose maler et alt for optimistisk billede af situationen i forhold til det, vi vil opleve i Vestdanmark. Hvis man tager Sundhedsstyrelsens prognose for gode varer, risikerer vi, at vi ikke får justeret situationen i tide. Dermed bliver den forudsete lægemangel en realitet med stigende ventetider og længere til lægen som sandsynlige konsekvenser, siger Jan Greve, der er chef for lægelig uddannelse i Region Midtjylland.

Udover den generelle forskel på situationen i Øst og Vestdanmark hæfter Jan Greve sig ved, at nogle specialer stadig har store problemer. Det gælder ikke mindst for praktiserende læger, psykiatere og gigtlæger (reumatologer).

Han erkender, at der er gang i en positiv udvikling, hvor Danmark har fået flere læger end forventet. Og det øgede antal læger har også gavnet eksempelvis hospitalerne i Herning og Holstebro, hvor det netop er lykkedes at ansætte nye speciallæger.

Men samlet set dækker Sundhedsstyrelsens tal over, at der er betydeligt flere speciallæger per 1000 indbyggere Øst for Storebælt end vest for, og der er udsigt til, at forskellen bliver større de kommende år, således at Vestdanmark fortsat vil have lægemangel, mens der måske kan blive overskud af læger i Hovedstadsområdet.

- Vi frygter, at en unuanceret prognose kan føre til forhastede konklusioner på et forkert beslutningsgrundlag. Eksempelvis om, hvor mange læger det er nødvendigt at uddanne, siger Jan Greve.

Region Midtjylland vil derfor arbejde for, at Sundhedsstyrelsen supplerer sin prognose med en redegørelse, hvor der er taget højde for regionale forskelle.


Fakta
Usikre forudsætninger:
• Sundhedsstyrelsens prognose forudsætter blandt andet at:
o Alle uddannelsesstillinger til speciallæge bliver besat.
I 2010 var det tilfældet Øst for Storebælt, mens der i Region Nordjylland og Region Midtjylland var 20 procent ubesatte uddannelsesstillinger

o Sundhedsstyrelsen regner i sin prognose med en stigning i efterspørgslen på højst 1,5 procent.
Den faktiske vækst i efterspørgslen har de senest år ligget på mellem 4 og 5 procent

Læs Sundhedsstyrelsens lægeprognose

• Region Midtjyllands afdeling for lægelig uddannelse har orienteret regionsrådet om lægeprognosen. Hent orienteringen.


Flere oplysninger
Jan Greve 8728 4820 / 2126 6105 / jan.greve@stab.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer