24-11-2010

Står det til det rådgivende udvalg for regional udvikling, vil de unge i Skanderborg snart kunne tage en HTX-uddannelse i deres hjemby.

De har den i Silkeborg, i Horsens og i Århus. Og efter sommerferien har de den muligvis også på Campus Højvangen i Skanderborg.
I Region Midtjylland har regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling netop anbefalet, at der til sommer udbydes HTX på Campus Højvangen i Skanderborg.
Hidtil har de unge fra Skanderborg skullet rejse til Horsens, Silkeborg eller Århus for at få uddannelsen.
HTX, som også hedder højere teknisk eksamen, har i de senere år tiltrukket stadig flere elever fra Skanderborg. I 2009 kom 66 af HTX-eleverne således fra Skanderborg, og det danner basis for at udbyde uddannelsen der.

Komplet campus
”Der er mange fordele ved at få HTX til Skanderborg”, siger Gert Schou, formand for regionens rådgivende udvalg for regional udvikling.
”Eleverne fra Skanderborg og omegn får kortere til skole, og det kan formentlig støtte både rekrutteringen til uddannelsen og fastholdelsen af eleverne.
Men en HTX-linie vil også gøre Campus Højvangen komplet. Med HTX vil stedet rumme samtlige fire gymnasiale uddannelser”, siger Gert Schou med henvisning til den almene studentereksamen (STX), højere handelseksamen (HHX) og to-årigt HF.

Højst to klasser
Samtidig er udvalget opmærksom på ikke at dræne de omgivende uddannelsessteder alt for meget, siger Gert Schou, så derfor anbefaler udvalget, at Undervisningsministeriet godkender, at der højst udbydes to klasser i Skanderborg. Det er især Aarhus Tech i Viby, der hidtil har tiltrukket de unge fra Skanderborg.
Bag initiativet om HTX i Skanderborg står Aarhus Tech og Skanderborg Odder Center for Uddannelse. Aarhus Tech vil få det institutionsmæssige ansvar for udbuddet.
Hvis regionsrådets forretningsudvalg er enig med det rådgivende udvalg, vil der blive sendt en indstilling til ministeriet, hvorefter sagen af tidsmæssige årsager kun forelægges hele regionsrådet som en efterretningssag. Det er undervisningsministeren, som træffer afgørelsen om uddannelsesudbuddet.


Flere oplysninger:

  Gert Schou (A)
medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
og formand for det rådgivende udvalg
for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne