05-11-201014 udviklingsprojekter ser så spændende ud, at regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling anbefaler at støtte dem med tilsammen 17,5 mio. kroner.

Der lå 25 ansøgninger om udviklingsstøtte hos Region Midtjylland, da indsendelsesfristen udløb den 15. september. Heraf har regionsrådets udvalg for regional udvikling fundet 14 af dem spændende og nyskabende nok til at få tilskud fra den regionale udviklingspulje. Derudover ønsker udvalget 10 projekter sendt retur til afsenderne for at blive yderligere kvalificeret, mens et enkelt projekt står til et klart nej, fordi det falder uden for retningslinierne for udviklingspuljen.

Svar på udfordringer
”Vi har et fremragende system omkring ungdomsuddannelser, men der er også mange udfordringer, som netop bliver taget op i ansøgningerne”, siger Gert Schou, der er formand for regionsrådets udvalg for regional udvikling.
”Eksempelvis at holde fast i eleverne og få flere unge til at kaste sig over de naturvidenskabelige fag - her er det vigtigt, at vi hele tiden afprøver nye metoder og høster nye erfaringer”, siger Gert Schou.

To grupperinger
De 14 projekter, der nu er indstillet til at modtage støtte, vil på forskellig vis afprøve nye måder at organisere undervisningen på eller nye metoder til at tiltrække eller fastholde de unge i undervisningen. I denne ansøgningsrunde er der dog to grupperinger af ansøgninger, der skiller sig ud. Det er projekter med fokus på naturvidenskab og projekter, der arbejder med et bymodel-koncept - altså hvor projektet rækker ud over ungdomsuddannelsesinstitutionerne og eksempelvis involverer kommune, regionspsykiatri, jobcenter eller lignende.

På det naturvidenskabelige område arbejder tre projekter med den pædagogiske metode og alternative tilgange til undervisningen.
• Bag projektet ASA (Applied Science Academy), der er en del af et større skandinavisk projekt, står Silkeborg Tekniske Skole, Rønde Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium og Silkeborg Tekniske Gymnasium - samt Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.
• Projektet KreaTek er et samarbejde mellem Tradium i Randers og HTX i Skive og Naturvidenskabernes Hus.
• Endelig er projektet GTSLAB forankret på HTX i Grenaa.

De to projekter, der arbejder med et bymodel-koncept, er funderet i henholdsvis Randers og Horsens.
• I Randers har man i regi af Garantiskolen (en fællesbetegnelse for alle ungdomsuddannelserne i Randers) i samarbejde med UU, Jobcentret og Regionspsykiatrien sat fokus på de psykisk sårbare unge. Målet er at skabe bedre systemer for denne gruppe elever, så de ikke falder ud af uddannelsessystemet.
• I Horsens gælder det bedre uddannelsesmuligheder for kommunens børn og unge. Projektet beskæftiger sig med overgange i uddannelsessystemet - således er der en folkeskole med i projektet sammen med ungdomsuddannelsesinstitutionerne Horsens Gymnasium, VIA Erhvervsuddannelser og VIA HTX. Det kommunale uddannelsesråd følger projektet tæt.

De 25 indsendte uddannelsesprojekter vil blive behandlet af Regionsrådet i Region Midtjylland den 17. november 2010.

Billedtekst: En gruppe af uddannelsesprojekterne beskæftiger sig med det naturvidenskabelige område, og to af dem involverer Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

  Gert Schou (A)
medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
og formand for det rådgivende udvalg
for regional udvikling
Mobil: 2011 2923
gertschou@rr.rm.dk
  Maria Skov Pedersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5078
maria.pedersen@ru.rm.dk Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne