01-12-2010De midtjyske fødevareerhverv, som står for en femtedel af den totale vareomsætning, bruger alt for lidt krudt på innovation. Især halter det med at forny sig på produktsiden, viser en ny undersøgelse udarbejdet af Region Midtjylland.


Uanset hvordan man betragter de midtjyske fødevareerhverv, halter de bagefter, når det gælder innovation. De halter bagefter andre erhverv i den midtjyske region, og de halter bagefter fødevareerhvervene på landsplan.
Og det gælder samtlige led i kæden - fra forædlingsvirksomhederne over engros- og detailhandelsvirksomhederne til dem, der leverer maskiner og emballage til fødevareproduktionen.
Det viser en undersøgelse, der er udarbejdet af Region Midtjylland og baserer sig på tal fra Danmarks Statistik.

Trækker gennemsnittet ned
Samtidig viser undersøgelsen, at fordi fødevareerhvervene udgør så stor en del af den totale vareomsætning i regionen, nemlig cirka 20 procent, er de i stand til at trække den gennemsnitlige innovation, innovationsraten, nedad.
Undersøgelsen beskæftiger sig med, hvor stor en del af de forskellige virksomheder i fødevareerhvervene, der overhovedet innoverer, og hvor de især sætter ind med innovationsindsatsen.
Og helt overordnet ser det slet ikke så ringe ud, idet 46 procent af virksomhederne i årene 2006-2008 har haft mindst én innovationsaktivitet.

Processerne dominerer
”Men dykker man dybere ned i tallene, viser det sig, at der ikke er tale om innovation, som overordnet set bringer erhvervene fremad - til gavn for produktiviteten og konkurrencedygtigheden”, siger udviklingskonsulent Jan Dalskov, Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Det viser sig nemlig, at produktsiden ikke produktinnoverer, og at salgssiden ikke innoverer på salg. Det hele går op i at optimere processerne internt i virksomhederne. For at de kan blive mere effektive og holde priserne nede. Det er øjensynlig det, de går efter”, siger Jan Dalskov.
Derudover er virksomhederne kun i ringe grad tilbøjelige til at samarbejde med andre om innovation. Især i gruppen fremstillingserhverv (fødevareforædlingsvirksomheder, eksempelvis slagterier og mejerivirksomheder) lukker de sig om sig selv, når det kommer til at innovere. Kun 9 procent af disse virksomheder har innovationssamarbejde med andre virksomheder.

Regional indsats
Det er netop innovationen i de midtjyske fødevareerhverv, der er målet for den treårige indsats, som Region Midtjylland og Vækstforum har sat i gang, og som foreløbig har et budget på 120 mio. kroner.
”Set i lyset af den nye undersøgelse er vores indsats endnu mere berettiget, end vi vidste, da vi gik i gang”, siger Greta Jakobsen, formand for Vækstforums fødevareråd.
”Hvis vi kan bidrage til nye samarbejder mellem virksomhederne - og gerne ved at de inddrager utraditionelle kompetencer eksempelvis fra IT, design eller turisme – er der virkelig noget at hente. Både herhjemme og på verdensmarkedet. Udgangspunktet er jo stærkt, i og med at en tredjedel af Danmarks fødevarer kommer her fra vores region”, siger Greta Jakobsen.
Hun tilføjer, at undersøgelsen giver et aktuelt billede af situationen, og at den løbende skal følges op af nye målinger for at se udviklingen.
Blandt de initiativer, der indgår i regionens fødevaresatsning, er en pulje til innovationsprojekter. Den kan søges fra midten af december, hvor interesserede kan komme med ideer til innovative projekter.


Tekst til øverste illustration:
Andel i procent af 2008-omsætningen, der stammer fra produktinnovation. Kun virksomheder med produktinnovation er medtaget - hvilket i Region Midtjylland vil sige 17 procent af virksomhederne. Illustrationen er til fri brug - få den i hj opløsning ved at klikke på den.Andel i procent af virksomheder, der produktinnoverer. Her opdelt i fremstillingserhverv, støtteerhverv og serviceerhverv. Som tabellen viser, er det kun 13 pct. af virksomhederne inden for fødevareforædling, der produktinnoverer. Få illustrationen i høj opløsning ved at klikke på den.Læs rapporten ”Innovation i de midtjyske fødevareerhverv”
Læs om regionens fødevaresatsning

Flere oplysninger:

Greta Jakobsen, formand for
Vækstforums Fødevareråd
Region Midtjylland
Mobil: 2340 2444

Jan Dalskov, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 51 55
jan.dalskov@ru.rm.dk