06-12-2010Hver tredje midtjyske virksomhed sælger produkter og ydelser, der er særligt energi- eller miljøvenlige. Men om tre år er det halvdelen, forudser virksomhederne i en undersøgelse, som Region Midtjylland står bag.

Der bliver kortere og kortere mellem de grønne produkter og ydelser hos de midtjyske virksomheder. Hver tredje virksomhed har en omsætning af disse grønne alternativer, der udmærker sig ved at være mere miljø- eller energivenlige end det generelle udbud. Det viser en undersøgelse blandt direktører for 500 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.
Især de virksomheder, som i øvrigt er innovative, professionelt organiseret og har nedskrevne forretningsplaner, har taget de grønne alternativer til sig.
Og det er ikke småpenge, de grønne alternativer står for, beretter de pågældende virksomheder. I gennemsnit er det nemlig 37 procent af deres omsætning, der kan henføres dertil.
Samtidig forventer virksomhederne en stigende interesse for disse grønne alternativer. Om bare to-tre år forventes de ikke længere at findes i hver tredje, men i hver anden virksomhed.

Kunder kan flytte bjerge
Det er især kunderne, der kan spore virksomhederne ind på en ny og grønnere stil. På spørgsmålet om, hvad der virkelig får virksomhederne til at fremme produktudviklingen på det felt, svarer 65 procent ” efterspørgsel fra kunderne”.
En knap så stor gruppe, 43 procent, svarer ”klare standarder for energi- og miljøvenlighed”, mens lidt færre endnu vil ændre kurs på grund af strengere lovkrav (37 procent) eller højere afgifter på eksempelvis energi og vand (34 procent).

Mange barrierer
Det, der kan trække den anden vej, er først og fremmest, at virksomhederne mangler de rigtige samarbejdspartnere - og så mere tid, siger de. Derudover nævner de, at det ville virke ansporende for en grønnere produktudvikling, hvis de vidste mere om de teknologiske muligheder, havde medarbejdere med de rette kvalifikationer samt bedre adgang til finansiering.
Det er netop den type barrierer, som Region Midtjylland vil hjælpe med at nedbryde. Det sker blandt andet gennem følgende initiativer:

• Program for vidensamarbejde, hvor der skabes konkrete samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder (rigtige samarbejdspartnere)
• EnergiTEKmidt. Program, der støtter virksomheder med udvikling og kommercialisering af teknologi inden for energi- og miljøteknologi. http://www.energitekmidt.dk/default.asp (teknologiske muligheder)
• Projekt Markedsplads for højtuddannede, hvor kontaktmæglere hjælper virksomheder med at finde de rette højtuddannede medarbejdere til innovation (medarbejdere med de rette kvalifikationer)
• INVESTORmidt. Program, som skal lette adgangen til risikovillig kapital for iværksættere og mindre virksomheder. http://www.investormidt.dk/default.asp (bedre adgang til finansiering)

Ansvarlige frontløbere
Der er en pænt stor gruppe blandt de midtjyske direktører, som ikke har tænkt sig at ligge i slipstrømmen af udviklingen. 44 procent føler nemlig, at de bør gå foran andre virksomheder, når det gælder om at reducere miljø- og energibelastningen i deres virksomheder. Af dem føler de 17 procent sig ”i høj grad” forpligtede, mens 27 procent siger ”i nogen grad”.
Størstedelen af disse potentielle frontløbere begrunder det med en følelse af ansvarlighed og etik (63 pct.), mens færre nævner virksomhedens branding (21 pct.) eller at det er en god investering (19 pct.).

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag 

Flere oplysninger:

Søren Tranberg, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5089
soeren.tranberg@ru.rm.dk