14-12-2010Region Midtjylland har vedtaget Danmarks hidtil største, sammenhængende iværksætterindsats. En del af den bliver nu kopieret og gjort landsdækkende.

Regionsrådet har netop besluttet at igangsætte Iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator med Væksthus Midtjylland som operatør.
Programmet er Danmarks hidtil største sammenhængende iværksætterindsats. Tilbuddene i programmet kommer hele vejen rundt om de nyetablerede virksomheder, uanset hvor i udviklingsfasen de befinder sig.
”Vi er stolte af denne kæmpe pakke af tilbud - det er ikke set før i Danmark”, siger regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland.
”Den rummer tilbud til iværksættere i den tidlige idefase, til dem, der styrer mod det internationale marked, og til dem, der mest har brug for kapital. Og der er også noget for dem, som ønsker en mentor, vil deltage i et netværk sammen med andre iværksættere eller hente sparring fra større, etablerede virksomheder”, siger Bent Hansen.

Godt for samfundet
”Vi ved fra flere undersøgelser, at iværksættere, der modtager rådgivning, klarer sig bedre. De oplever en hurtigere vækst end andre og har større chancer for at overleve. Derfor er det en god samfundsmæssig investering af sikre, at flere iværksættere når i mål med deres forretningsidé”, siger Bent Hansen.
Målet med indsatsen er vækst og flere arbejdspladser. Vækstforum prioriterer iværksætteri højt i sin erhvervsudviklingsstrategi og har fokus på at skabe gode vilkår for nye virksomheder. På den måde kan man ikke bare sikre deres overlevelse, men også anspore til, at flere bliver såkaldte vækstiværksættere - altså at de inden for de første fem år passerer den magiske grænse på fem mio. kroner i omsætning og fem medarbejdere på lønningslisten.
Dette er begrundet i, at iværksættere spiller en væsentlig rolle for et samfunds udvikling og dynamik. De skaber nye jobs, økonomisk vækst, nye produkter og processer. De udfordrer de eksisterende virksomheder og medvirker derved til at styrke den regionale konkurrenceevne.

Kapitalcoaches
Kapital er et afgørende forudsætning for at iværksætteren når i mål – og programmet indeholder derfor en indsats for at lette virksomhedernes adgang til risikovillig kapital, nemlig tilbud om at få tilknyttet en kapitalcoach. Små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at opnå finansiering i de tidlige stadier af deres udvikling, hvor de teknologiske og markedsmæssige usikkerheder er store og kapitaltilførslen altafgørende.
Kapitalcoaches har kompetencer, netværk og erfaring i at skaffe risikovillig kapital. De har allerede vist deres berettigelse i programmet INVESTORmidt, der har skaffet næsten 50 mio. kroner til 11 unge virksomheder.
”Kapitalcoachene har nået flotte resultater til gavn for de midtjyske iværksættere, så det tilbud fortsætter vi med. Fra nationalt hold har man også bemærket programmets succes, og det er netop besluttet at kopiere vores ordning og gøre den landsdækkende. Vi er glade for kunne inspirere erhvervsministeren”, siger Bent Hansen.

Se faktaark om STARTmidt


Billedtekst: Virksomheden IH Marine ApS i Hadsten er en af mange virksomheder, der er kommet godt fra start via det regionale virksomhedsprogram STARTmidt. Virksomheden sælger sikkerhed i form af fortøjnings- og overvågningsudstyr til havneterminaler, der anløbes af olie- og gastankskibe. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
  Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne