28-12-2010Mere end 30.000 gange i år har ejendomsmæglere, advokater og private klikket sig ind på regionens register over forurenede grunde. Det gratis selvbetjenings-site sparer masser af tid hos både brugerne og Region Midtjylland.


Skriv en hvilken som helst adresse inden for Region Midtjylland, og se på et øjeblik, om der er konstateret forurening på stedet. Eller om der er mistanke om en forurening, eller om grunden helt er frikendt.
Eller zoom dig ind på et hvilket som helst område i Region Midtjylland, og få et overblik over de forurenede grunde i nærheden.
Denne gratis service, som Region Midtjylland stiller til rådighed, har for længst vist sin berettigelse.
På en almindelig dag klikker mere end 100 ejen-domsmæglere, advokater og andre professionelle - men også et anseligt antal almindelige borgere - ind på websitet for at checke en bestemt grund eller et område. Nogle af dem udskriver desuden en attest på den grund, de interesserer sig for.
I en tilfældigt udvalg uge i november i år har 671 brugere således bedt om en attest på en bestemt grund. Heraf har godt 80 procent henvendt sig inden for almindelig arbejdstid, mens resten ligger om aftenen og i weekenderne. Dette tyder på, at knap en femtedel af brugerne henvender sig i privat øjemed. Måske checker de deres egen grund, måske naboens - eller måske en grund, de overvejer at købe.

Tidsbesparende
Alt sammen gratis, for Region Midtjylland har valgt at gøre oplysningerne fra det såkaldte JAR (Jordforureningslovens Areal Register), tilgængelige for alle.
”Vi vurderede, at både vi og brugerne kunne spare tid ved at lægge betjeningen af registret ud på nettet, og det er sket over al forventning”, siger en af initiativtagerne til JAR, udviklingskonsulent i Regional Udvikling, Region Midtjylland, John Ryan Pedersen.
Ifølge sekretær i Regional Udvikling Margit Madsen har JAR frigjort rigtig mange kræfter til andre opgaver.
”Førhen havde vi ikke 100 henvendelser om dagen, så websitet har genereret flere brugere. Men de henvendelser, vi havde, eksempelvis på mail, skulle jo journaliseres, vi skulle hente oplysningerne i databaser, svare på henvendelsen og journalisere vores svar. Nu klarer folk det hele selv - faktisk hører vi nærmest kun fra dem, hvis siden er nede”, siger Margit Madsen.
Hun anslår, at regionens medarbejdere førhen brugte mindst et kvarter på hver henvendelse om forurenede grunde. Simpel hovedregning vil afsløre, at hvis de i dag skulle betjene 100 daglige henvendelser à et kvarter, ville det tage 25 arbejdstimer eller mindst tre medarbejdere på fuld tid.

Fem svar
En forespørgsel i JAR på en bestemt grund vil give et af fem mulige svar, som kan printes ud til en attest.

• kortlagt som forurenet (vidensniveau 2 - V2 kortlagt)
• kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1 - V1 kortlagt)
• dataindsamling i gang
• vurderet til ikke at være forurenet (udgået inden kortlægning eller udgået efter kortlægning)
• regionen har ingen oplysninger om jordforurening

Find siderne
JAR (Jordforureningslovens Areal Register), kan findes på webadressen www.dingrund.rm.dk.
Det andet site, hvor man kan zoome sig ind på et større eller mindre område, findes på www.gis.rm.dk


Billedtekst:
Region Midtjyllands borebil på arbejde. Stedet er den grund i Nørre Snede, hvor den tidligere Imprægneringsanstalten Jylland lå.
Fotoet er til fri brug. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

John Ryan Pedersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5192
Mobil: 4030 3357
john.ryan@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA
Regionens opgaver på forureningsområdet er at forhindre, at menneskers sundhed i boliger og børneinstitutioner trues af jordforurening, samt at sikre rent drikkevand.
Region Midtjylland var først med at gøre oplysningerne fra JAR og muligheden for at udskrive jordforureningsattester tilgængelige for alle. Siden er tilsvarende oplysninger fra Region Nordjylland og Region Syddanmark også blevet tilgængelige.