07-01-2011

Region Midtjylland og Samordningsförbundet Göteborg Väster vil ansøge Interreg IV A om midler til et projekt, der skal udvikle nye metoder til inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Tanken er, at de skandinaviske parter kan drage nytte af hinandens erfaringer og viden.

Region Midtjylland søger derfor offentlige partnere, der vil gennemføre delprojekter for udsatte grupper, der oplever særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
Interreg IV A kan medfinansiere projekter med 50 procent.

Læs mere