07-01-2011Mange områder i den midtjyske region er stadig uden mobildækning, og det skaber farlige situationer for borgerne og besvær for virksomhederne. Nu beder Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune videnskabsministeren om at skride ind.

Staten bør sørge for ekstra mobiltelefonmaster i de dele af landet, hvor borgere og virksomheder stadig er uden dækning. Ingen andre er øjensynlig forpligtet til det, og det skaber både farlige situationer og uacceptabelt meget besvær.
Det er hovedindholdet i det brev, som formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen, og borgmester Iver Enevoldsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune netop har afsendt til videnskabsministeren.
Såvel Region Midtjylland som Ringkøbing-Skjern Kommune har flere gange tidligere forsøgt at råbe ministeriet op, men hidtil uden resultat.
Således er der ikke kommet nogen reaktion på de høringssvar, som regionen og kommunen i fjor afgav i forbindelse med Højhastighedskomiteens rapport om Danmarks som Højhastighedssamfund. Videnskabsministeren havde netop bedt komiteen om at se på fremtidens bredbånds- og mobilforbindelser i Danmark, men rapporten rummer ingen løsninger på de mange såkaldte mobilhuller i landskabet.

Sat uden for døren
”Det kan ikke være rigtigt, at hundredevis af borgere og virksomheder i vores region bare kan sættes uden for døren i et samfund, hvor hurtig og sikker kommunikation spiller en stadig større rolle. Når markedet ikke vil sørge for mobildækning til de sidste, må staten gøre det”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
I brevet påpeger han og Iver Enevoldsen følgende konkrete problemer i de yderområder, der ikke dækkes af de eksisterende mobilmaster:

• Alarmering til 112 ved ulykker er umulig
• Ambulancetjenesten melder om manglende mobildækning
• Hjemmeplejen kan ikke kommunikere med læger og hospitaler
• Alarmsystemer på malkerobotter, ventilationsanlæg i svinestalde/kyllingehuse, gylletanke m.m. fungerer ikke
• Hverdagen besværliggøres for virksomheder og deres kunder og leverandører
• Borgerne afskæres fra at bruge mobiltelefonen til samtaler og alle de øvrige tjenester, som udbydes

”Problemerne er opstået, fordi Videnskabsministeriet ikke i aftalerne med udbyderne af mobiltelefoni har forpligtet dem til en 100 procents dækning af Danmark. Aftalen lyder, at de skal sørge for en udendørs dækning på 95 procent af området, og så falder der altså en lang række borgere og virksomheder af i svinget”, siger Bent Hansen.

Mobilnettets tur
For tre år siden fandtes det samme problem for bredbåndsforbindelserne, men her lykkedes det Region Midtjylland i et utraditionelt samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter og det private firma SkyLine at skaffe total dækning i regionen ved hjælp af trådløst bredbånd - og med den nødvendige hastighed.
”I dag må også adgang til mobilnettet være en selvfølge over hele landet, og behovet vil bare vokse og vokse. Nu sætter vi vores lid til, at ministeren indser dette”, siger Bent Hansen.

Læs brevet til ministeren

Billedtekst:
Sikker forbindelse til mobilnettet spiller en stadig større rolle i vores hverdag. I ulykkestilfælde kan telefonforbindelsen på stedet være et spørgsmål om liv eller død. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer.  
  Iver Enevoldsen, borgmester
Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon: 9974 1282
Mobil: 2147 3865
iver.enevoldsen@rksk.dk Derudover kan du kontakte:
John Johansson, forstander
AMU Hoverdahl
Hoverdalvej 14, Hover, 6971 Spjald
Telefon: 96 94 53 76
Skolen ligger uden for mobilnettets dækning - til stor gene for de op til 100 kursister, som dagligt færdes på skolen. De kommer fra hele landet, hvorfor 75 procent af dem bor på skolen. På årsplan uddannes over 1600 elever inden for kranføring, klimateknik, fyringsteknik, oliefyrsmontage og ejendomsservice.

Poul Erik Therkelsen, ambulancechef
Falck Danmark A/S
Telefon: 8740 3916
Mobil: 2048 8797
pet@falck.dk
Falck-redderne oplever, at de for en stund ikke kan udveksle oplysninger, eksempelvis EKG-målinger og anvisninger om medicingivning og sygehusvalg, med speciallæger på sygehusene. Derudover kan manglende mobildækning skabe problemer ved ulykkestilfælde, hvor forbipasserende ikke kan ringe efter en ambulance.

 Billedtekst: En rørmast som denne, der er cirka 40 meter høj, koster i omegnen af en halv mio. kroner med fundament og uden moms. Den viste mast er fra firmaet Carl C. A/S i Skjern. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.