09-02-2011

Selv om den økonomiske krise stadig påvirker investeringslysten, placerer videntunge virksomheder sig stadig i Vestdanmark. Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har et succesrigt samarbejde med Invest in Denmark om at tiltrække videntunge arbejdspladser.

Siden 2007 har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) og Invest in Denmark bidraget til at skabe eller fastholde næsten 1.700 arbejdspladser i Vestdanmark. De vestdanske regioner har en række kompetencer inden for grøn teknologi, IT og sundhed/velfærdsteknologi, som kan tiltrække udenlandske virksomheder. Konkret gælder det f.eks. brancher som vindmølleindustrien, telekommunikation og udstyr til hospitals – og sundhedsindustrien.
”Investeringsfremme er et vigtigt element i de vestdanske regioners erhvervsudviklingstiltag. Udenlandske virksomheder bidrager ikke bare med arbejdspladser, men også teknologi og erfaringer, som danske virksomheder og forskningsmiljøer drager stor nytte af. Derfor glæder det mig, at de vestdanske regioner sammen med Invest in Denmark siden 2007 har skabt eller fastholdt næsten 1700 arbejdspladser i Vestdanmark,” siger bestyrelsesformand for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman.

Nye mobilantenner
Eksempelvis etablerer den amerikanske telekommunikationsvirksomhed WiSpry sig i den nordjyske forskerpark NOVI. Virksomheden har ekspertise inden for antenner og trådløse radio. Baggrunden for virksomhedens beslutning om at investere i Danmark er et samarbejde med Aalborg Universitet samt Infineon i Aalborg om udvikling af den næste generation af antenner til mobiltelefoner. Etableringen af denne videntunge virksomhed er sket med tæt involvering af FVI og Invest in Denmark og er støttet af Højteknologifonden.

Regionale kompetencer
”Det er positivt at kunne konstatere, at Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) og Invest in Denmark i høj grad tiltrækker videntunge investeringsprojekter til Vestdanmark. Sammen med Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark arbejder vi hårdt for at styrke de regionale kompetencer, som Invest in Denmarks medarbejdere i udlandet sælger Vestdanmark på til de udenlandske virksomheder. Begge dele styrker Danmark i den internationale konkurrence og bidrager til Danmarks vækst i en tid, hvor den globale økonomiske krise stadig påvirker investeringslysten,” siger Chefen for Invest in Denmark, Ole Frijs-Madsen. Invest in Denmark er en del af Udenrigsministeriet og har 27 medarbejdere placeret på danske repræsentationer i Asien, Europa og Nordamerika.

Dragt til genoptræning
Et godt eksempel på en videntung investering er den japanske robotvirksomhed Cyberdyne, som planlægger at åbne et ”centre of excellence” test set-up i Odense, hvor ingeniører og teknisk personale skal samarbejde med kommunens velfærdsteknologi eksperter om at udvikle og afprøve Cyberdynes robotdragt i et kommunalt genoptræningscenter. Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest in Denmark har arbejdet tæt sammen med den japanske virksomhed Cyberdyne siden efteråret 2007 med kontakter til partnere i Danmark, factfinding besøg mv.

Besøg Invest in Denmarks hjemmeside www.investindk.com

Læs mere om WiSpry på Invest in Denmarks hjemmeside
Fra Højteknologifondens hjemmeside 
Læs artikel fra Dagens medicin om robotdragten

FAKTA:
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er et formaliseret samarbejde mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Invest in Denmark, som er en del af Eksportrådet i Udenrigsministeriet. FVI har syv regionale projektledere ansat i Aalborg, Herning, Aarhus og Odense, hvorfra de bidrager med viden om de danske kompetencer, som Invest in Denmark promoverer i arbejdet med at tiltrække udenlandske investeringer og arbejdspladser til Danmark.
Formålet er at tiltrække videntunge investering til Vestdanmark. Siden 2007 har FVI og Invest in Denmark skabt eller fastholdt næsten 1700 jobs i Vestdanmark.


Yderligere oplysninger:
Ulla Astman, bestyrelsesformand
Foreningen Vestdansk Investeringfremme
Mobil: 30 23 64 54

Ole Frijs-Mikkelsen, chef for Invest in Denmark
Telefon: 3392 0209