25-02-2011Der er udlændinge ansat på hver femte af de små og mellemstore midtjyske virksomheder, viser ny undersøgelse fra Region Midtjylland. Den kortlægger også en række barrierer, som blandt andet skal drøftes på en konference 31. marts.

De udenlandske medarbejdere i de midtjyske virksomheder kommer især fra Tyskland og Polen, mens lidt færre er fra Ukraine og Litauen samt en masse andre lande som eksempelvis Rumænien, Bosnien, Sverige og Holland. Og de besætter tre procent af jobbene i de midtjyske virksomheder med 5-250 ansatte.
Hver femte midtjyske virksomhed har en eller flere medarbejdere uden dansk statsborgerskab. De virksomheder, som ingen udlændinge har ansat, begrunder det hovedsagelig med, at de ikke ønsker nogen, aldrig har tænkt tanken eller ikke har fået ansøgninger fra andet end indfødte danskere.
Det er nogle af resultaterne af den undersøgelse om udenlandsk arbejdskraft, som Region Midtjylland har foretaget i samarbejde med Teknologisk Institut.

Mere kendskab, færre problemer
Det er bemærkelsesværdigt, at modviljen mod at ansætte mennesker fra andre lande er mest udtalt i de virksomheder, som ikke har erfaringer med det. Virksomhederne, som i forvejen beskæftiger udlændinge, anerkender visse barrierer i den forbindelse, men tillægger dem ikke den samme vægt, viser undersøgelsen.
Af virksomhederne med en rent dansk medarbejderstab nævner 77 procent sproget og 50 procent kultur- og mentalitetsforskellene som det vanskeligste ved ansættelse af udlændinge. Af virksomheder med udlændinge i medarbejderstaben er det kun henholdsvis 48 og 27 procent, der svarer på den måde.

Ved for lidt om arbejdsmarkedet
Derimod synes 43 procent af virksomhederne, hvad enten de har erfaringer med udlændinge eller ej, at det er et problem med udlændingenes manglende kendskab til det danske arbejdsmarked.
Af øvrige barrierer nævner begge typer virksomheder, at det kan være svært at fastlægge de udenlandske medarbejderes kompetencer, at der er ekstra arbejde på grund af skattelovgivningen, at de udenlandske medarbejdere mangler faglige kvalifikationer, mangler tilbud til deres ægtefæller og børn samt har besvær med at tilpasse sig en dansk hverdag. Hele vejen igennem synes problemerne dog at være større i teori end i praksis - forstået på den måde, at de fornemmes størst i de virksomheder, der ikke selv har udenlandske ansatte.

Flest ufaglærte
Ifølge undersøgelsen fordeler de udenlandske medarbejdere sig nogenlunde som den danske arbejdsstyrke rent uddannelsesmæssigt. Der er 45 procent ufaglærte, 32 procent faglærte og cirka 11 procent med en højere uddannelse. Dertil kommer en gruppe på 11 procent, som hedder ”forskellige” - den dækker over, at den enkelte virksomhed har udenlandske medarbejdere med flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Konference 31. marts
Resultaterne af Region Midtjyllands indsats for at modtage og fastholde udenlandsk arbejdskraft samt denne undersøgelse vil blive drøftet på en konference 31. marts. Her inviterer Region Midtjylland og aktørerne i indsatsen interesserede virksomheder til en spændende eftermiddag, hvor journalist Dorte Fals vil guide os gennem en dag med blandt andre Aarhus-borgmester Nicolai Wammen, lektor i international økonomi Hans Kornø Rasmussen, Delegation Consultant ved Siemens Helle Fjord, Afdelingslæge Khafiluzzaman Ahmed og ikke mindst de syv konsortier, der er aktører på indsatsen.
Pressen er velkommen til at deltage i dele af eller hele konferencen.

Se mere om arrangementet.

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag 

Flere oplysninger

Karen Elsgaard, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5279
karen.elsgaard@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne