02-03-2011

Tre områder inden for den midtjyske turisme vil få særlig opmærksomhed i de kommende år. På sit møde onsdag sagde Vækstforum Midtjylland ja til at støtte en plan, der satser på færre, stærke feriesteder, erhvervsturisme samt mersalg til den enkelte turist.

Den midtjyske turisme som forretningsområde har i de senere år hængt med næbbet, og antallet af arbejdspladser i turismesektoren er bare faldet og faldet.

Nu skal udviklingen imidlertid vendes, og det skal ske igennem en målrettet satsning på tre områder, der skal fungere som lokomotiv for resten af turismesektoren.

På sit møde onsdag vedtog Vækstforum for Region Midtjylland at støtte handlingsplanen ”Ny VÆKST i turismen”, der samlet set er en satsning til over 200 mio. kroner.

Det drejer sig om 109 mio. kr. fra henholdsvis de regionale erhvervsudviklingsmidler, EU’s Socialfond og EU-midler via landdistriktsprogrammet (aftalen om Grøn Vækst). Hertil kommer medfinansiering fra kommuner, destinationer og private.

”Det er første gang, vi satser så målrettet. Der er udvalgt tre områder, som skal være lokomotiver for den samlede turisme i regionen”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland.

”Vi tror på, at vi ved at samle kræfterne kan skabe kommercielle alliancer, der har styrke til at tiltrække købestærke turister. Og så begynder hjulene at dreje den rigtige vej igen”, siger han.

Formanden for Midtjysk Turisme, regionsrådsmedlem Ove Nørholm, er enig i, at det er nødvendigt at prioritere skarpt for at få vendt den negative udvikling.

”Vi er nødt til at målrette og professionalisere turismen. Det kræver mod og politisk lederskab at fokusere indsatsen på udvalgte geografiske centre. Men så tror vi også på vores målsætning om at øge den årlige omsætning i turismen i Region Midtjylland med 1,5 milliard kroner i 2015 – med alt hvad det medfører af øget aktivitet og nye arbejdspladser”, siger han.

De tre forretningsområder
Kernen i den midtjyske turismes værdiskabelse er udviklingen af tre stærke forretningsområder:

• Stærke feriesteder
Her satser Vækstforum på at videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Der skal blandt andet arbejdes arbejdes med kerneprodukterne og værdikæderne i den midtjyske kystturisme - især med helstøbte ferieoplevelser, udvikling af kystferieprodukter samt destinations- og organisationsudvikling.

• Erhvervsturisme
Værdikæden inden for erhvervsturismen skal styrkes, og gennem et privat-offentligt samarbejde skal der knyttes internationale bånd, som sikrer Midtjylland en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference og mødeindustri. Indsatsen er fokuseret på at sælge det midtjyske mødeprodukt, udvikle totaloplevelser samt partnerskaber og organisationsudvikling.

• Mersalg
Turisterne i Region Midtjylland bruger færre penge end turister i andre dele af Danmark. For at øge døgnforbruget skal der skabes mersalg i relation til højtforbrugende målgrupper og værdikæder. Dette skal blandt andet ske igennem temabaserede produkter med særlig geografisk tilknytning.


Flere oplysninger:

Bent Hansen
formand for Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Ove Nørholm
Medlem af regionsrådet i Region Midtjylland
og fungerende formand for Fonden Midtjysk Turisme
Telefon: 9714 0130
Mobil: 2217 7430/ 2945 5496
ove.norholm@rr.rm.dk