01-03-2011

Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland har sammen med en række af regionens kommuner besluttet at videreføre kontaktmæglerinitiativet. Nu søger Vækstforum en operatør til at stå i spidsen for arbejdet.

Det er veldokumenteret, at ansættelse af højtuddannede medarbejdere kan skabe ny udvikling i små og mellemstore virksomheder. Det slår gnister, når kandidater med ny og frisk - og måske lidt teoretisk - viden fra de videregående uddannelsesinstitutioner i bagagen møder den erfarne kollega med en mere praktisk tilgang til innovation. Og ud af det møde springer ofte den helt rigtige løsning, som ingen af dem kunne komme op med alene.

Netop dét er baggrunden for, at Vækstforum og Regionsrådet sammen med en række af regionens kommuner har besluttet at videreføre kontaktmæglerinitiativet frem til midten af 2013. Det skal føre til, at der ansættes flere højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder og flere studerende fra bl.a. universiteterne kommer i praktik for at prøve kræfter med helt nye udfordringer.

Men ikke mindst skal perioden bruges til at finde den bedste ”opskrift” på, hvordan de traditionelle barrierer mellem virksomhederne og de højtuddannede kan brydes ned. Der skal eksperimenteres med nye metoder og værktøjer til at bygge bro mellem de forskellige verdener, og det skal overvejes, hvor kontaktmæglerinitiativet kan finde den bedste forankring efter 2013.

Vækstforum søger nu en operatør til at stå i spidsen for arbejdet. Ansøgningsfristen er den 16. marts.

Se mere her eller kontakt projektleder Finn Pedersen på 8728 5157 finn.pedersen@ru.rm.dk