24-03-2011

Virksomheden Danisco i Aarhus er rammen om en konference, der belyser Region Midtjyllands initiativer for sikre modtagelsen og øge fastholdelsen af udenlandsk arbejdskraft, samt øge fastholdelsen af udenlandske studerende.

Indsatsen blev iværksat i 2008, og aktørerne vil nu fortælle om deres resultater. Ligeledes vil både en virksomhed og en udenlandsk arbejdstager fortælle om deres udfordringer, samt hvor indsatsen har hjulpet dem, og hvor der fortsat er behov for en indsats. Journalist Dorthe Fals vil være ordstyrer på konferencen.
Der er 130 tilmeldte til konferencen, og cirka 29 af dem er erhvervsvirksomheder. Konferencen er støttet af EU.

Konferencen foregår:
31. marts 2011
klokken 11:00-14:45
hos Danisco A/S
Edwin Rahrs Vej 38
8220 Brabrand, Aarhus

Se invitation/program

Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af konferencen.
Tilmelding: hbr@erhvervscentret.dk

Yderligere oplysninger:
Karen Elsgaard, udviklingskonsulent
Regional udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5279
Mobil: 2127 2650