02-03-2011Bestyrelsen for Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles – Central Denmark EU Office (CDEU) – har vedtaget en ny fire-årig strategi. Den bygger videre på de resultater, kontoret har opnået i sine første fire leveår.

Blandt resultaterne kan nævnes, at EU-kontoret har bidraget til at trække EU-tilskud på 185 millioner kroner til Midtjylland, at kontoret har en brugertilfredshed på 94 procent, og at kontoret årligt har løst i størrelsesordenen 200 forskellige opgaver for ca. 150 forskellige aktører i Midtjylland.

Med den nye strategi vil CDEU yderligere fokusere og prioritere sit arbejde, så endnu flere internationale projekter og aktiviteter for Midtjylland kan realiseres. Kontoret vil fastholde bredden, men samtidig gå længere ind i projekterne, så en større andel af aktiviteterne kan føres helt i mål. Den overordnede målsætning er fortsat at understøtte internationaliseringen og udbyttet heraf i Midtjylland.

Strategien fastlægger 7 videnområder for kontoret, hvorpå arbejdet fokuseres, nemlig

• Erhvervsudvikling
• Forskning
• Klima og miljø
• Kultur og turisme
• Sundhed og velfærd
• Uddannelse og kompetenceudvikling
• Internationalisering

Desuden identificerer strategien tre tværfaglige temaer, som skal være med til at skabe yderligere fokus og retning for CDEU's arbejde og honorere et stadigt større behov for integration, sammenhæng og tværfaglighed. De tværfaglige temaer er

• Nye processer i internationaliseringen
• Kreativitet - og mad
• Velfærdsteknologi

Læs hele strategien

Yderligere information om strategien og om Central Denmark EU Office:

  Lars Holte Nielsen, direktør
Central Denmark EU Office
Telefon: +32 2 230 87 32
lhn@centraldenmark.eu.