04-03-2011Iderigdommen er stor på nogle af de midtjyske uddannelsesinstitutioner. Region Midtjylland har modtaget 18 ansøgninger om udviklingsstøtte til projekter over hele regionen.

Da fristen for at søge midler fra Region Midtjyllands udviklingspulje udløb 1. marts, var der kommet 18 ansøgninger. I alt har de midtjyske uddannelsesinstitutioner søgt om 23,5 mio. kroner til de 18 projekter, der samlet har budgetter på ca. 60 mio. kroner.
Projekterne fordeler sig over en bred vifte af emner. Det er eksempelvis brugen af it i undervisningen, internationalisering, samarbejde med erhvervslivet, udvikling af nye pædagogiske undervisningsmetoder samt fastholdelse og rekruttering.

Sociale medier
En af de indkomne ansøgninger er projektet ”Socio Media Education”, der er et forskningsbaseret projekt om udvikling af pædagogiske metoder til at skabe en god it-kultur. Det skal ske ved at inddrage sociale medier i undervisningen med henblik på at skabe en inkluderende klasserumskultur og et godt fagligt læringsmiljø. Formålet med projektet er at skabe viden om, hvordan lærere kan gøre elever socialt ansvarlige og hjælpe dem til at blive kompetente it-brugere. Herunder også hvordan man indarbejder eksisterende viden om etableringen af en god it-kultur, der fremmer inklusion, læring og samarbejde og modvirker frafald, ensomhed og distraktion. I projektet deltager to forskere fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet som de bærende kræfter sammen med ansøgerinstitutionen Skive Handelsgymnasium.

Spredning
Der er også denne gang en god geografisk spredning i ansøgerfeltet, der dækker hele regionen fra Lemvig i Vest til Horsens i Øst. Bedst repræsenteret er dog Learnmark Horsens, VUC Århus og Egaa Gymnasium der tilsammen har indsendt 8 af de 18 indkomne ansøgninger.
Projekterne bliver politisk behandlet den 27. april.
Region Midtjylland har foreløbig bevilget 95 mio. kroner i udviklingstilskud til 104 projekter.

Yderligere oplysninger:

Maria Skov Pedersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5078
maria.pedersen@ru.rm.dk