I nat, den 1. marts 2011 kl. 00.00, tændte Regionshospitalet Silkeborg og Hospitalsenheden Vest for Region Midtjyllands nye, fælles elektroniske patientjournal: MidtEPJ.

Dermed er de de første hospitaler til at indføre journalen, efter regionsrådet i sommers vedtog, at journalen skulle udbredes til alle regionens hospitaler. Inden da var journalen prøvet af på Regionshospitalet Randers og Grenaa.

I sundheds-it-termer er der tale om et uhørt højt tempo: Et halvt år til forberedelse af et it-system, der kræver ændringer af de måder, personalet tilrettelægger deres arbejde på. Og et halvt år til at tilpasse it-teknikken til de mange flere brugere – det er meget lidt i en it-sammenhæng.

- Jeg vil da heller ikke skjule, at vi har været lidt spændt på at se, om det hele går som det skal. Men personalet har arbejdet målrettet, så jeg er ret optimistisk, siger direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

Hvis alting går, som det skal, fortsætter udbredelsen til de øvrige hospitaler i Region Midtjylland hen over året, med de sidste hospitaler i første halvår af 2012.

Patientsikkerhed og sammenhæng i behandlingen

- Det er en ambitiøs plan. Men både for patienterne og for økonomien er det en stor fordel, hvis vi lykkes med at rykke hurtigt, siger Ole Thomsen.

Han forklarer, at patienterne hurtigere vil kunne høste fordelene i form af større patientsikkerhed, fordi oplysninger ikke bliver væk. Samtidig styrker journalen sammenhængen i behandlingen, når personale på tværs af specialer, afdelinger og hospitaler deler informationer og dermed bedre kan snakke sammen.

Økonomisk er det langt billigere at køre med kun ét system frem for de ca. fem systemer, der ellers har været i regionen.

Ole Thomsen forventer desuden, at MidtEPJ vil bidrage til effektiviteten, når personalet kan registrere langt de fleste oplysninger elektronisk. Mange oplysninger, som i dag registreres flere steder, skal kun noteres én gang i MidtEPJ.

Fakta

  • MidtEPJ blev i sin tid udviklet i Århus Amt. På Regionshospitalet Randers blev journalen yderligere videreudviklet sidste år.

  • MidtEPJ indeholder både patientadministration, booking, kliniske optegnelser, medicinmodul samt rekvisition og svar.

  • Den 16. juni 2010 vedtog Regionsrådet for Region Midtjylland, at MidtEPJ skulle indføres på alle regionens hospitaler.

  • Med MidtEPJ på Regionshospitalet Silkeborg og Hospitalsenheden Vest er udrulningen skudt i gang
    Regionshospitalet Silkeborg indfører patientjournalen i én omgang. Hospitalsenheden Vest indfører journalen i tre ”bølger”. Første bølge omfatter afdelingerne: Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling; Øre-Næse-Halsafdelingen; Anæstesiologisk Afdeling; Arbejdsmedicinsk Klinik, Ernæringsenheden samt Ergo- og Fysioterapeutisk Afdeling. 


Læs mere på www.epj.rm.dk


Flere oplysninger
Direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, 8728 5040 / 2146 9807 / ole.thomsen@stab.rm.dk

EPJ-koordinator i Hospitalsenheden Vest, Jeanette Dent 9927 3201 / 2943 4561 / jeanettem.dent@stab.rm.dk

EPJ-projektleder på Regionshositalet Silkeborg, Keld Bolby 8722 2624 / 2440 9193 / keldbolb@silkeborg.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer