31-03-2011
Miljøvenlige eller ressourcebesparende produkter og produktionsmetoder bliver en stadig større del af hverdagen i erhvervslivet. Ny undersøgelse viser, at 39 procent af de små og mellemstore midtjyske virksomheder er såkaldte cleantech-virksomheder eller leverandører til sådanne.

Omkring hver femte af de små og mellemstore virksomheder i Midtjylland er såkaldte cleantech-virksomheder. Det vil sige, at de leverer produkter eller løsninger, der eksempelvis kan fremme bæredygtig produktion, erstatte fossile brændstoffer eller mindske forurening.
Og så giver de arbejde til mange andre virksomheder. Ikke mindre end 33 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er nemlig underleverandører til cleantech-virksomhederne. Og nogle har begge roller samtidig.
Det viser en undersøgelse blandt 500 repræsentativt udvalgte midtjyske virksomheder med mellem fem og 250 ansatte.
Den viser samtidig, at dette grønne forretningsområde er blevet af væsentlig økonomisk betydning for regionen. I tal udgør værdien af cleantech for leverandører og underleverandører omkring 16 procent af den samlede omsætning blandt de midtjyske små og mellemstore virksomheder.
Hver tredje af cleantech-virksomhederne og deres underleverandører opgiver desuden, at de har eksport.

De fleste brancher er med
Ifølge undersøgelsen findes alle brancher undtagen hotel- og restaurationsbranchen blandt cleantech-virksomhederne. Bedst repræsenteret er primære erhverv og forsyning (37 pct.) samt bygge- og anlægsbranchen (33 pct.).
I gruppen af underleverandører til cleantechvirksomhederne finder man især mange industrivirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder samt virksomheder inden for detailhandel og videnservice (alle mellem 38 og 42 pct.).

En hjælpende hånd
Regionsrådet for Region Midtjylland har netop godkendt at medfinansiere et nyt teknologiudviklings- og demonstrationsprogram CleanTEKmidt. Programmet støtter små og mellemstore virksomheders produktudvikling på energi- og miljøområdet og bringer således nye teknologiske løsninger nærmere markedet. Dette vil gavne både virksomhedernes udvikling og have positiv effekt på omsætning og beskæftigelse i regionen.
Dermed er programmet et markant bidrag til Vækstforum Midtjyllands indsats på energi- og miljøområdet.

Energi, miljø og klima
Programmet har Væksthus Midtjylland som operatør og er en videreførelse og tilpasning af det eksisterende program EnergiTEKmidt, som siden 2008 også med Væksthus Midtjylland som operatør, har støttet udvikling og kommercialisering af energiteknologi. CleanTEKmidt programmet vil ud over energiteknologi omfatte miljø- og klimateknologi, og udviklingsforløbene kan afsluttes med afprøvning og demonstration af de nyudviklede teknologier.

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag


Fakta
En cleantechvirksomhed leverer produkter eller ydelser som for eksempel energi fra vedvarende kilder, behandling af affald, rensning af jord og spildevand eller andet miljøforbedrende arbejde.


Flere oplysninger

Christina Kjærby, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5183
christina.kjaerby@ru.rm.dk

Søren Tranberg, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5089
soeren.tranberg@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne