07-04-2011Der er ikke fart nok på til at nå målet om 50 procent vedvarende energi i Region Midtjylland i 2025, viser nye energiregnskaber. Nu skal region, kommuner og forsyningsselskaber give hinanden håndslag på at tage de nødvendige skridt.

Det går fremad, men det går for langsomt.
Med det nuværende tempo vil det vare mere end 25 år, før halvdelen af vores energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder. Det viser kommunernes og Region Midtjyllands energiregnskaber, der netop er blevet udarbejdet for anden gang. I den toårige periode siden første opgørelse er udviklingen trods mange gode intentioner minimal. Således er andelen af energi fra vedvarende energikilder steget fra 22 til 24 procent.
Det er for lidt, hvis vi skal nå regionsrådets mål om 50 procent vedvarende energi i 2025 - altså om 14 år.
”Hverken region, kommuner eller forsyningsselskaber kan gøre arbejdet alene, men vi kan gøre det ved at arbejde sammen”, siger Jacob Isøe Klærke, der er formand for Regionsrådets udvalg vedrørende klimaforandringer.
Han glæder sig dog over, at Region Midtjylland har et stort forspring i forhold til landsgennemsnittet på 17 procent vedvarende energi.

Perspektivplan
”Med energiregnskaberne kan vi forholdsvis detaljeret se, hvor skoen trykker, og hvor der er mulighed for forbedringer. De nye energiregnskaber skal bruges som afsæt for en perspektivplan, som vi vil udarbejde i 2011. I den skal vi gensidigt forpligte hinanden”, siger han.
Region Midtjylland inviterer kommunerne og forsyningsselskaberne til det første møde om perspektivplanen 23. juni.
Målet om 50 procent vedvarende energi i år 2025 skal især nås ved at fyre mindre med kul i kraftværkerne, opstille flere vindmøller og bruge mere biogas som erstatning for naturgassen. Derudover skal skrotningen af oliefyr i private hjem bidrage til omstillingen.

Store forskelle
Af energiregnskaberne fremgår det tydeligt, at de enkelte kommuner har meget forskellige udgangspunkter. De førende VE-kommuner er således Samsø med knap 44 procent, Randers med 41 procent samt Lemvig og Holstebro med 38 procent.

Energikilder
Regnskaberne viser også, hvor den vedvarende energi kommer fra. Langt den største del er fra biomasse, hovedsagelig i den centrale varmeforsyning. Biomassen står bag mere end fire gange så stor en energiproduktion som vindmøllerne. Indtil videre er biogas, solenergi og jordvarme blandt de helt små bidragydere.
Illustrationerne er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få dem i høj opløsning ved at klikke på dem.

Flere oplysninger:

Jacob Isøe Klærke, medlem af Regionsrådet
for Region Midtjylland
formand for regionsrådets udvalg
vedrørende klimaforandringer
Mobil: 2683 7496
jacob.klaerke@rr.rm.dk

Jørgen Krarup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728
joergen.krarup@ru.rm.rk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne