29-04-2011Beslutningen om at gøre satsningen Aarhus 2017 til en bred, regional satsning er tilsyneladende rigtig. På et møde fredag var der massiv opbakning fra de midtjyske kommuner, som kan se frem til at få deres investeringer igen – gange tre.


To og et halvt års indledende arbejde har båret frugt. Det kunne Region Midtjylland og Aarhus Kommune konstatere, da de fredag havde inviteret borgmestre og kulturudvalgsformænd fra de midtjyske kommuner til møde om Aarhus 2017 – projektet, der skal gøre Aarhus til europæisk kulturhovedstad i 2017, men som både inden da og bagefter skal sikre en gedigen kulturel oprustning i hele Midtjylland.
På mødet var der massiv opbakning til projektet, der i lige så høj grad skal være et midtjysk som et århusiansk projekt. Flere af regionens 19 kommuner har da også allerede taget højde for Aarhus 2017 i deres respektive lokale strategier og kulturplaner.

Helhjertet indsats
”At blive europæisk kulturhovedstad giver os en rigtig god platform at arbejde ud fra. Hvis vi udnytter denne platform rigtigt, kan den blive en meget væsentlig dynamo for udviklingen”, sagde regionsrådsformand Bent Hansen til de fremmødte.
”Men det kræver, at vi investerer os selv i projektet og går helhjertet ind i det.”
Region Midtjylland har været engageret i forberedelsen af projektet siden januar 2009, og mødet fredag var en sidste chance for at drøfte de tematiske, økonomiske og organisatoriske rammer, inden kommunerne i løbet af maj og juni måned tager stilling til deres deltagelse i projektet.

En god forretning
Hele satsningen på at blive europæisk kulturhovedstad er blevet sat i perspektiv af en undersøgelse, som ingeniør- og konsulentfirmaet COWI A/S har udarbejdet.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere kulturhovedstæder anslår rapporten, at Aarhus som kulturhovedstad er lig med en solid økonomisk vækst. Ikke alene i og omkring bygrænsen i Århus, men over hele regionen.
Således ventes de 18 kommuner ved en samlet investering på 45 mio. kroner i perioden 2013-2018 at få 13 mio. kroner ekstra i kommunekasserne, 155 mio. kroner i værditilvækst og 323 mio. kroner i omsætning. Kommunerne i regionen kan altså skabe en værditilvækst, der er cirka tre gange så stor som den kommunale investering.
Hertil kommer øvrige gevinster, såsom en markant styrkelse af kulturlivet, oplevelser for borgerne, styrkelse af turismen og lignende.

Forløbet
Kommunerne og regionen har været engageret i projektet siden 2009. Der har været afholdt en række workshops, konferencer og møder med aktører fra bl.a. kulturlivet, erhvervs- og uddannelsessektoren i hele regionen. Siden januar har en del af disse aktører været engageret i at formulere projekter til den ansøgning, der skal afleveres til EU den 30. september 2011.
Ansøgningerne vurderes af en jury, som består af 13 medlemmer. Syv medlemmer udpeges af EU-institutionerne og seks udpeges af værtslandet, dvs. Kulturministeriet. Udpegningen af de danske jurymedlemmer finder sted i maj-juni 2011.
I november 2011 beslutter juryen, hvilke kandidatbyer der går videre til anden runde. Ud over Aarhus har kun Sønderborg meldt sig som officiel kandidat til titlen. Byerne skal herefter fremsende en mere uddybende ansøgning. I august 2012 offentliggør juryen sin indstilling, mens den formelle udpegning sker i foråret 2013.

Tema: Rethink
Det overordnede tema for Aarhus 2017 er ”Rethink” eller på dansk ”Gentænk”. Temaet er valgt, fordi det signalerer, at 2017 er en tænketank – et laboratorium, hvor man kan afprøve nye løsninger og modeller for samarbejde. Aarhus og Region Midtjylland kan finde deres rolle i tiden og i Europa ved at gøre sig til scene for denne nytænkning. Og kulturhovedstadsprojektet kan netop finde sin relevans - både lokalt og i europæisk perspektiv - ved at satse på denne opgave.

Læs mere på www.aarhus2017.dk


Billedtekst:
For Liverpool og omegn har titlen som europæisk kulturby i 2008 givet et stort løft – kulturelt, socialt og økonomisk, konkluderer en rapport om effekterne. Opturen begyndte i 2004 og kulminerede i 2008 – i alt var byen vært for 41.000 aktiviteter, der kan knyttes til satsningen som kulturhovedstad.
Foto: Stuart Rayner - fra rapporten “Creating an impact: Liverpool’s experience as European Capital of Culture”


Flere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
erik.sejersen@ru.rm.dk

Trevor Davies, projektleder
Aarhus 2017
Telefon: 8713 3353
trda@aarhus.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne