31-05-2011Den kommende fusion af Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet vil sikre flere og bedre ingeniører i regionen, og det er helt i tråd med den udvikling, regionen er i gang med. Det mener både borgmester i Aarhus Nicolai Wammen og regionsrådsformand Bent Hansen. 

Onsdagens nyhed om en kommende fusion mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Aarhus er opfyldelsen af et længe næret ønske. Og den høster bifald hos både borgmester i Aarhus Nicolai Wammen og regionsrådsformand Bent Hansen.
Med en fusion samles alle ingeniørfaglige uddannelser i Aarhus på Aarhus Universitet, der herefter vil udbyde både diplomingeniør-, civilingeniør- og ph.d.-uddannelser på ingeniørområdet. Formålet med fusionen er at sikre flere og bedre ingeniører i Østjylland og at styrke sammenhængen mellem ingeniøruddannelser på forskellige niveauer, den tekniske forskning og kontakten til erhvervslivet.

Stærkt miljø
Borgmester Nicolai Wammen støtter varmt de to uddannelsesinstitutioners fusion:
”Det er en super nyhed for Aarhus' uddannelses- og erhvervsliv! Det vil uden tvivl styrke Aarhus’ position som videnby. Fusionen vil skabe et helt nyt og stærkere fagligt miljø, der kan bygge videre på det eksisterende samarbejde mellem de to institutioner. Det betyder højere kvalitet af ingeniøruddannelserne i det midtjyske og matcher erhvervslivets efterspørgsel på ingeniører. Fusionen er et stærkt bidrag til fortsat vækst og udvikling af erhvervslivet både i Aarhus og i regionen."

Lettere adgang
Formand for regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen:
”Det er så vigtigt, at vi kan tilbyde de unge de bedste uddannelser – og uddannelser på et højt niveau. Jeg er sikker på, at fusionen vil gøre det lettere både at tiltrække flere unge til ingeniørfaget og at fastholde de dygtigste studerende og færdiguddannede kandidater i regionen”.
Han tilføjer, at fusionen vil spille en afgørende rolle for virksomhedernes adgang til ingeniører, eksempelvis inden for vindenergi og fødevarer, men også inden for det højt specialiserede sundhedsvæsen.
Erfaringerne viser nemlig, at størstedelen af de nyuddannede kandidater bliver i det område, hvor de er uddannet.

Billedtekst: Hidtil har Aarhus Universitet og Region Midtjylland haltet bagefter med uddannelse af ingeniører på akademisk niveau. Eksempelvis tegnede Region Nordjylland sig i 2009 for fire gange så mange nye civilingeniørstuderende som Region Midtjylland. Nu er der udsigt til en bedre balance. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:


  Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk 
  Nicolai Wammen
borgmester i Aarhus Kommune
Kontaktes via Lars Petersen:
Telefon: 8940 2132
Mobil: 2012 7618:
lp@aarhus.dk