16-05-2011Det treårige projekt Medtech Innovation Center (MTIC), som er en del af Region Midtyllands satsning på velfærdsinnovation, modtog onsdag REG LABs Erhvervsudviklerpris.

Prisen uddeles for at sætte fokus på personer, organisationer og initiativer, der gør en forskel i den regionale erhvervsudvikling, og REG LABs bestyrelsesformand Hans Henrik Fischer sagde om begrundelsen for bestyrelsens valg af MTIC:
”MTIC har skabt et konkret og betydelig kompetenceløft i en meget vanskelig branche præget af lange udviklingstider, højt videnniveau og hvor produkterne skal konkurrere i en global kontekst fra begyndelsen.”
”Det er afgørende for Danmark, at vi har så kompetente klynger, at de kan bistå virksomhederne i den inter¬nationale konkurrence. Desuden er MTIC et stærkt eksempel på nødvendigheden af at skabe sammenhæng i de regionale tiltag ved at opbygge slagkraftige enheder med specialistviden og stor indsigt i en klynges eller branches forretningsudvikling”, sagde Hans Henrik Fischer.

Forskere og virksomheder
MTICs administrerende direktør Trine Winterø takkede for prisen og forklarede, at MTIC arbejder med alle projekter ud fra et samlet kommercielt fokus og møder virksomhederne
der, hvor de er.
”Det gælder, hvad enten det er forskeren, der skal have afprøvet det kommercielle i en idé, eller virksomheden, der ønsker hjælp i forbindelse med udvikling og salg af sine produkter eller med exit”, sagde Trine Winterø.

Sidste års pris
Sidste år gik REG LABS pris til projektet "Bretteville Hotspot", som Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og Nordjyllands Amt/Region Nordjylland har været involveret i. Projektet nåede på kort tid at skabe erhvervsudvikling og nye arbejdspladser på områderne spilindustri, interaktivitet og digitale medier.


Yderligere oplysninger:

Annemette Digmann, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5150
annemette.digmann@ru.rm.dk


REG LAB er en medlemsorganisation med deltagelse af bl.a. statslige myndigheder, regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, og private virksomheder.
2.1. REG LABs formål er at bidrage til videnopbygning, inspiration og
kompetenceudvikling blandt alle, der arbejder med regional erhvervsudvikling.

MTIC Medtech Innovation Center er et 3-årigt projekt og en del af en stor satsning på erhvervsudviklingen inden for velfærdsinnovation, som Vækstforum for Region Midtjylland gennemfører med støtte fra EU's strukturfonde.
MTIC skal sammen med virksomheder og samarbejdspartnere i Danmark og udland bane vej for en gunstig erhvervsudvikling inden for biotek og medicoteknik i
regionen.