30-05-2011Region Midtjyllands samarbejde med Shanghai by-provins kommer nu de midtjyske hjælpemiddelproducenter til gode. Danish Rehab Group og seks virksomheder har netop besøgt Shanghai og ”China Aid” messen, og regionen har sat virksomhederne i kontakt med mulige kinesiske samarbejdspartnere.

Området for rehabilitering og hjælpemidler er i løbet af 2011 kommet yderligere i fokus i samarbejdet mellem Region Midtjylland og den kinesiske Shanghai Byprovins.
Dels er netop det område et voksende marked i Kina, og dels har regionen igennem flere år har haft tæt kontakt til Civil Affairs Bureau og Shanghai Disabled Persons Federation.
Eftersom gode relationer og netværk er essentielle for at skabe forretning i Kina, kan regionens samarbejde med indflydelsesrige institutioner inden for rehabiliteringsområdet gavne de midtjyske virksomheder i deres indtog på det kinesiske marked.

Netværksmiddag
I den forløbne måned har brancheforeningen Danish Rehab Group og seks midtjyske hjælpemiddelproducenter været i Shanghai til ”China Aid” messe. Regionen arrangerede under messedagene en netværksmiddag, hvor de midtjyske hjælpemiddelproducenter fik lejlighed til at møde mulige samarbejdspartnere og beslutningstagere fra Shanghai.
Det blev en aften, der gav virksomhederne værdifulde kontakter og viden om det kinesiske rehabiliteringsmarked.
Seniorrådgiver i Danish Rehab Group, Bendt Apollo:
”Det var en komsammen af høj kvalitet, og den viste, at regionen har fødderne inde de rigtige steder”.
”Messedeltagelsen var for mange en eye opener, som lover godt for fremtiden. Regionen viste sig at være en praktisk organisation, som er dygtig til at understøtte de deltagende virksomheder. Vi fik et meget positivt indtryk af mulighederne for yderligere samarbejde med regionen”, siger Bendt Apollo.

Døråbner
Gedvedvirksomheden R82, som producerer hjælpemidler til handicappede børn og teenagere, benyttede opholdet i Shanghai til at møde en af regionens samarbejdspartnere, Assistive Tools Center, samt et genoptræningshospital og en hjælpemiddelbutik.
Key Account Manager hos R82, Mads Jacob Have, siger:
“Vi sætter stor pris på den måde, regionen understøttede os på denne messe. Regionen var en døråbner til vigtige kontakter i Shanghai”, fortæller Mads Jakob Have.
”Vi fik et bedre indblik i, hvordan købsprocessen foregår, og vi fik booket et møde på et hospital. Samtidig fik vi skabt interesse omkring vores produkter hos den ansvarlige på rehabcentret. Endelig fik vi konkret information om et kommende projekt, som vi forhåbentlig kan blive en del af. Det drejer sig om et projekt for 2.500 familier, der alle har et barn med cerebral parese (spastisk lammelse)”, tilføjer han.

Glædeligt udbytte
Regionsrådsformand Bent Hansen er begejstret over, at det er lykkedes at skabe så mange nye dansk-kinesiske forbindelser.
”Det er glædeligt, at virksomhederne høster udbytte af de relationer, vi har opbygget i Shanghai gennem de eneste otte år. Det er jo hele meningen med vores arbejde”, siger han.

Hovedtaler
Det er sjette år i træk, at Shanghai er vært for China Aid-messen, der udstiller hjælpemidler fra ind - og udland. Den 4.-6. november 2011 vil en lignende messe finde sted i Beijing, og Danmark er partnerland på organiseringen af messen. Grundet regionens rehabiliteringsarbejde i Kina er regionsrådsformand Bent Hansen inviteret til at være en af hovedtalerne på messen sammen med den danske ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen, samt den kinesiske vicesocialminister. Regionen vil understøtte messedeltagelsen med forskellige seminarer og træningsaktiviteter sammen med de midtjyske hjælpemiddelproducenter.


Billedtekst øverste foto: Der var liv omkring Danish Rehab Groups stand på messen. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Billedtekst: For Gedvedvirksomheden R82 blev turen til Shanghai en succes. Virksomheden producerer hjælpemidler til handicappede børn og teenagere og ser store forretningsmuligheder i Kina.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Yderligere oplysninger:

Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon 7841 1120
Mobil: 2085 3252
niels-erik.andersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne