25-05-2011

Region Midtjyllands aktive rolle som igangsætter og formidler af klimatilpasningsløsninger blev rost, da Tour de Klimatilpasning mandag blev skudt i gang i Aarhus. Klima- og Energiminister Lykke Friis understregede i sin tale, at klimatilpasning ikke bare er et problem, men også en mulighed.

I de seneste to år har Region Midtjylland haft fokus på klimatilpasningsløsninger i regionen. Og netop den regionale indsats, der har taget udgangspunkt i helhedsløsninger og sammenhænge – mellem by og land, mellem overfladevand og grundvand og mellem regionens kommuner – blev rost, da Videncenter for Klimatilpasning og Kommunernes Landsforening i mandags startede den landsdækkende turné Tour de Klimatilpasning.

Udnytte erhvervsmulighederne
På et seminar på Aarhus Universitet redegjorde regionens geolog Rolf Johnsen for den nyeste viden om, hvordan klimaforandringerne vil påvirke den midtjyske region, og om hvordan vi kan bruge den viden, når vi skal tilpasse samfundet til ændringerne.
For regionen er samarbejdet med de 19 kommuner centralt, lige som der i klimasammenhæng er etableret et godt samarbejde både nationalt og internationalt med videninstitutioner, myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer.
Rolf Johnsen nævnte blandt andet samarbejdet med DI om at sikre det bedst mulige udbytte af de erhvervs- og eksportmuligheder, der ligger i klimatilpasningerne.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtylland har for at udnytte erhvervsmulighederne på området for klimatilpsning nedsat en forprojektgruppe. Den vil være klar med forslag til erhvervsudviklingsinitiativer i september.

Yderligere oplysninger:

Rolf Johnsen, geolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5205
efter 27. maj: 7841 1901
Mobil: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dk