26.05.2011Tre ud af fire virksomheder er klar over, at de i de kommende tre år skal skaffe nye kompetencer for at kunne udføre deres opgaver. Det viser en undersøgelse, som Region Midtjylland har foretaget. Oprustningen kan ske ved at erstatte gamle medarbejdere med nye eller – hvad der ofte bedre betaler sig - via efteruddannelse.

De små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har brug for nye kompetencer for at kunne stå distancen og udvikle sig i de kommende tre år. I en undersøgelse foretaget af Region Midtjylland svarer 76 procent af de 500 adspurgte virksomheder med 5-250 ansatte, at de får brug for at udskifte eller efteruddanne medarbejdere for at kunne klare de opgaver, de forventer at skulle løse om tre år.
Over halvdelen har lært det på den hårde måde – 55 procent svarer nemlig, at de har prøvet at sige nej til opgaver alene af den grund, at de manglede de rette kompetencer til at udføre dem.
”Der er stor opmærksomhed på kompetencerne i virksomhederne i disse år, og undersøgelsen bekræfter, at der er et kæmpe behov for at løfte uddannelsesniveauet i de små og mellemstore virksomheder”, siger udviklingskonsulent i Region Midtjylland Merete Giehm-Reese.

Regionalt tilbud
Region Midtjyllands fireårige projekt KompetenceMidt er sat i verden for at hjælpe både virksomheder og medarbejdere – især dem med en kort eller slet ingen uddannelse – i gang med en målrettet efteruddannelsesindsats.
Formålet er at løfte uddannelsesniveauet i regionens virksomheder og dermed sikre en fortsat vækst og udvikling.
Ifølge en evalueringsrapport fra oktober 2010 er mere end 7.000 virksomheder blevet kontaktet, og knap 7.000 medarbejdere har deltaget i VEU (Voksen- og Efteruddannelse) via KompetenceMidts indsats.
98 procent af de kontaktede virksomheder fandt dialogen med et af de seks regionale kompetencecentre ”god” eller ”meget god”.
Samtidig står det med evalueringen klart, at kun højst 15 procent af de kontaktede virksomheder har en uddannelsesplan.

Se evalueringsrapporten

Dyr udskiftning
Ifølge Merete Giehm-Reese er det efteruddannelse og ikke så meget udskiftning af medarbejderne, som virksomhederne skal gå efter, når de skal trimme virksomhedens kompetencer.
”Dels fordi der er store omkostninger ved at skifte medarbejderne ud – både for dem selv og virksomhederne. Og dels er arbejdsmarkedet simpelthen ikke så stort, at alt kan løses ved nyansættelser”, siger hun.

Virksomhederne er i gang
Af Region Midtjyllands undersøgelse fremgår det da også, at virksomhederne er i gang med den nødvendige oprustning af kompetencerne. Således svarer en stor del af dem nemlig, at de har måttet fyre medarbejdere (19 pct.), hvis kvalifikationer ikke længere svarede til opgaverne, at de har måttet ansætte nye medarbejdere med nye kompetencer (21 pct.), og at de har investeret i efteruddannelse (64 pct.).
Alligevel har kun halvdelen (55 pct.) fundet det nødvendigt at lægge særlige strategier for, hvordan de fremover sikrer, at deres medarbejdere har de nødvendige kompetencer.
Andelen af virksomheder med en strategi for kompetenceudviklingen er størst inden for videnservice (72 pct.) og anden service (70 pct.) og mindst i brancher som hotel/restauration (33 pct.) samt bygge/anlæg (41 pct.).


Se hele kompetenceundersøgelsen
Læs om virksomhedspanelet Det midtjyske Vækstlag


Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få den i høj opløsning ved at klikke på den.

Flere oplysninger:

    Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk 
 
  Merete Giehm-Reese, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5281
giehm-reese@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne